SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Centralt störd smärtmodulering förklaring till långvarig smärta - den 16 november 2003 kl 18:29
Nya kunskaper förändrar synen på den problematiska smärtpatienten

Författare, Jan Lidbeck, med dr, överläkare, smärtrehabsektionen (Helsingborg), anestesi- och intensivvårdskliniken, Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt.

Ett genombrott har skett i modern smärtforskning för större förståelse av långvarig smärta inklusive svårbehandlad muskuloskeletal smärta såsom belastningsrelaterad myalgi, fibromyalgi och pisksnärtssyndrom (s k whiplash-skada). I avsaknad av medicinska förklaringsmodeller har sådana smärtsyndrom tidigare uppfattats som idiopatiska eller ensidigt psykogent betingade.

Men alltmer talar för att dysfunktion av smärtmoduleringen inom centrala nervsystemet kan förklara många fall av kronisk smärta. De nya rönen kommer att få betydelse för patientläkarrelationen, vården av smärtpatienter och försäkringsmedicinen.

Under det senaste decenniet har flera genombrott skett inom smärtforskningen. Modem smärtfysiologi tidigare har beskrivits i Läkartidningen [1], och nyligen presenterades en översiktsartikel om hur smärta moduleras av perifera och centrala mekanismer i nervsystemet [2].

Framför allt är det störningar i den centrala smärtmoduleringen och dess betydelse för uppkomsten av behandlingsrefraktär, långvarig icke-malign smärta (tidigare benämnd kronisk smärta) som väckt berättigat intresse. Denna översikt är skriven utifrån ett kliniskt algologiskt perspektiv.

Begreppet dysfunktionell smärta används här som en sammanfattande term för dysfunktionell smärtmodulering inom centrala nervsystemet.

Läs hela artikeln
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: