SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

EILI Forskardag i försäkrings- och skadeståndsrätt. - den 25 november 2003 kl 10:21
EILI-European Insurance Law Institute

inbjuder till

Forskardag i försäkrings- och skadeståndsrätt


den 17 december 2003

Plats:
Piperska Muren
Scheelegatan 14
Stockholm
8.45-17.00

Forskardagen äger rum i samarbete med AIDA

Kostnaden för deltagande är 500 kr (inkl moms 100 kr) per person inklusive den förtäring som presenteras i programmet på omstående sida.

Viktig information:
Anmälningsavgiften betalas i förskott senast den 11 december 2003 på:
Postgirokonto: 15657-0
Belopp: 500 kr
Betalningsmottagare: Stockholms universitet, Juridiska institutionen, EILI
Meddelande till bet.mottagaren: 220-30 33 802


Anmälan skall vara forskningsamanuensen Simon Arvmyren till handa senast den 11 december och görs med fördel per e-mail (eili@juridicum.su.se) eller per telefon (08-16 17 32).

Deltagarantalet är begränsat, anmälan bindande och eventuellt förhinder måste anmälas i tid, senast den 11 december. När du anmäler dig, ange om du önskar vegetarisk mat eller har andra begränsningar i det avseendet.

OBS. Betalning kan inte ske på plats.

Jag hälsar Dig hjärtligt välkommen!

Bill W. Dufwa


Program för Forskardagen i försäkrings- och skadeståndsrätt
den 17 december 2003


8.45 Registrering m.m.
9.00 Välkomstanförande - Bill W. Dufwa, professor
9.05 Från spräckta handfat till World Trade Center – kan man försäkra vad som helst? - Rose-Marie Lundström, advokat
9.45 Ansvar för ”falskt” försäkringslöfte - Torbjörn Ingvarsson, jur. dr., universitetslektor
10.15 Grundläggande rättigheter och skadeståndsrätt - Simon Arvmyren, jur. kand.
10.30 Kaffepaus
10.55 Tredjemansfrågor vid försäkring - Torgny Håstad, justitieråd och ledamot av lagrådet
12.25 Lunch
13.40 Grupptalan – succé eller fiasko? Om bakgrunden, nuläget och framtiden vad gäller lagen om grupprättegång - Per Henrik Lindblom, professor
14.10 Direktkrav - Jessika van der Sluijs, doktorand
14.25 Fastighetsöverlåtelseförsäkring – en nordisk jämförelse - Athina Pehrman, jur. kand.
14.40 Kaffepaus
15.05 Eftertankar kring försäkringsbolag i konkurs - Lars-Olof Svensson, advokat
15.35 Äntligen: europeisk standardisering av ideell ersättning vid personskada - Bill W. Dufwa
16.15 Arbetsskaderätt - Mia Carlsson, doktorand
16.30 Förslag till ny FAL – senaste nytt - Thomas Utterström, departementsråd
16.50 Slutord - Bill W. Dufwa
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: