SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Det nordiska familjerättsprojektet- EILI-seminarium - den 23 april 2003 kl 14:37
Välkommen till ett nytt EILI-SEMINARIUM
den 12 maj 2003, kl. 18.00-19.30
i
Fakultetsrummet
Juridiska institutionen
Hus C våning 8
(vid hissen)
Stockholms universitet
över ämnet:

Det nordiska familjerättsprojektet

Inledare: professor Anders Agell, Uppsala universitet

1998 gav de nordiska justitieministrarna i uppdrag åt några rättsvetenskapsmän att verkställa en förberedande utredning om harmonisering av den nordiska familjerättslagstiftningen. Uppdraget blev mer omfattande än beräknat men är i dag i princip avslutat i väsentliga delar. Inom kort publiceras ett större arbete av Anders Agell rörande äktenskapsrätten och ett likaså större av Peter Lødrup angående arvsrätten. Båda dessa verk utgör delar av projektet. Utöver äktenskaps- och arvsrätt ingår även barnrätt i harmoniseringsarbetet.

Anders Agell kommer vid detta seminarium att gå igenom de stora frågor som har behandlats i projektet och vilka rekommendationer som föreslås. Det är fråga om en slags återharmonisering av en nordisk familjerätt som under senare delen av 1900-talet blivit alltmera splittrad. Många centrala och praktiskt viktiga frågor har upptagit projektets intresse. Hit hör giftorättens täckningsområde, makars avtalsfrihet, efterlevande makes arvsrätt, delning av pensionsrättigheter och laglottens berättigande.

Efter seminariet äger ett postseminarium rum, till vilket vi serverar en buffet för 75 kr, en summa som betalas på plats. För att veta hur stor buffet vi skall beställa vill vi be Dig att senast kl. 10.00 samma dag seminariet äger rum anmäla Ditt deltagande i postseminariet till Athina Pehrman tel. 16 32 92 eller till athina.pehrman@juridicum.su.se. Denna kallelse sänds till de som anmält intresse för kallelser till EILI:s möten men återfinns även på EILI:s hemsida: www.eili.info.

Hjärtligt välkommen!

Bill W. Dufwa
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: