SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

"Varför överger och kränker vi läkare just patienter med pisksnärtskador" - den 30 april 2003 kl 20:30
Kan det vara så illa att försäkringsbolagen genom generös ekonomisk ersättning knutit till sig en kader oseriösa, giriga läkare, som villigt lånar ut sina akademiska titlar i syfte att imponera på domare och advokater i tvister med skadade? Det frågar sig Ulla Bergholm, Stockholm.

Efter 30 år som läkare har jag efter en trafikolycka blivit invalidiserad och träffat på en del av sjukvården som tidigare varit dold för mig. Detta möte, som först gjorde mig mållös, sedan alltmer upprörd och nu rent förbannad, har gjort det nödvändigt att belysa en skamfläck som förstört livet för alltför många människor.

Min skada gick inte att diagnostisera i den svenska sjukvården. Det krävdes genomgång av den vetenskapliga litteraturen, resor och personliga kontakter med forskare och kliniskt verksamma läkare innan skadorna kunde diagnostiseras av en radiolog i Tyskland. Efter att ha lärt mig att kunskap om dessa skador har funnits inom forskningen i åtminstone tio år undrar jag hur det kan komma sig att vi i Sverige så envist påstått motsatsen. Efter egna möten med några hundra patienter med liknande trauma i anamnesen och som alla kränkts i sjukvården och av försäkringsbolag, utpekade som simulanter som försöker sno åt sig försäkringspengar, har jag gjort följande reflektioner:

Ordet whiplash, "pisksnärt", är en beskrivning av en rörelse som vårt huvud utför vid våld som drabbar kotpelaren, där nacken böjs, översträcks och komprimeras. Om huvudet vid skadeögonblicket är roterat, blir skadorna på de mjukdelsstrukturer som dels stabiliserar huvudet mot halskotpelaren, dels utgör förbindelselänk med centrala nervsystemet än värre. Dessa strukturer syns inte på de röntgen- och magnetkameraundersökningar som står till buds i Sverige i dag. Vid klinisk kunskap om skademekanismer och risker kan dock dessa tillstånd diagnostiseras med andra metoder.

Patienter som söker vård med "osynliga" skador efter en trafikolycka får diagnosen "whiplashskada", och det är här problemen börjar. Hur kan det komma sig att läkare så fort detta begrepp används, struntar i att diagnostisera anatomiska skador, och nöjer sig med ett samlingsbegrepp som omfattar hela panoramat från "distorsion", varmed menas stukning av muskulatur som självläker utan men, till invalidiserande skador på hjärna och nervsystem?

Hur kommer det sig att vi läkare vid just pisksnärtskador överger patienten totalt och kränker henne genom att tala om att sjukdomen är inbillad och därmed ger klartecken till arbetsgivare, försäkringskassan och försäkringsbolag att avfärda patientens krav på hjälp, vilket inte sällan leder till social misär och suicid? Kan det vara så illa att försäkringsbolagen, som handhar den obligatoriska trafikförsäkringen och naturligtvis inte har intresse av att ett hittills dolt handikapp synliggörs och dess samband med olyckor bevisas, genom generös ekonomisk ersättning knutit till sig en kader oseriösa, giriga läkare, som villigt lånar ut sina akademiska titlar i syfte att imponera på domare och advokater i tvister med skadade? Denna symbios har kunnat fortgå opåtalat då särskilda regler gäller för läkare när de ikläder sig rollen som medicinska konsulter åt försäkringsbolag. De ska inte själva undersöka patienten, de står inte under Socialstyrelsens överinseende och det åligger inte dem utan den skadade att bevisa samband mellan symtom, skador och den aktuella olyckan. När sedan sådana bevis presenteras, kan de bara avfärda dem som "icke trovärdiga" utan att förklara varför. Att dessa läkare ena dagen representerar landstinget och för skattemedel och underställda Socialstyrelsen skall hjälpa en patient till diagnos och behandling nästa dag kan avfärda samma patient som inbillningssjuk och ej berättigad till ekonomisk hjälp är oacceptabelt.

Om den skadade, i dubbelt underläge då skadorna är belägna i centrala nervsystemet med kronisk smärta, trötthet och i de flesta fall kognitiva dysfunktioner, inte har blivit helt knäckt i detta skede, kan ärendet överklagas till Trafikskadenämnden för ny bedömning. Egendomligt nog sitter här medicinsk expertis ur samma specialitet som i försäkringsbolagen, med samma utbildning och position i samhället, och det är därför knappast någon tillfällighet att bedömningarna inte skiljer sig så mycket åt.

Återstår att väcka talan i domstol. Men med dagens regler blir det en dyr historia för den förlorande parten, som då får betala kostnader både för sig och för den vinnande parten. Få skadade har råd med mer än en eller två sakkunniga läkare, medan försäkringsbolagen kan tillhandahålla fler. Det har förekommit att rätten avsvurit sig att beblanda sig med "medicinska tvister" och dömt till de röststarkastes förmån, med någon oklar formulering om att den som skriker högst måste väl ha rätt.

För att vi ska anse oss leva i ett rättssamhälle och återfå tilliten till sjukvård och domstolsväsendet är det rimligt att:
* nackskadade får tillgång till specialist på neurotrauma för diagnostik och behandling
* att denna specialist samarbetar med forskare inom området och för ut kunskap i vården och på högskolorna
* att ny kunskap inom diagnostik och behandling görs tillgänglig för svenska patienter
* att medicinska bedömningar av trafikskadade görs av oberoende specialister, underställda Socialstyrelsens tillsyn som alla andra läkare och med dokumenterad ämneskunskap
* att oberoende rättsskydd återinföres så att en skadad ska ha möjlighet att få en tvist mot försäkringsbolag prövad rättsligt oberoende förmögenhet
* att domstolar försäkrar sig om att medicinsk och juridisk expertis är opartisk och vid tveksamheter agerar
* att om detta ej sker ändra i trafiklagstiftningen så att monopolet på sambandsbedömning avskaffas.

Ulla Bergholm, med dr, specialist i allmänkirurgi.
Kommentarer
Kommentar av Tommy k.b. från Danmark den den 30 augusti 2004 kl 12:18 - IP Logged
I just want to thank you for contributing with this very precise comment on the whiplash-complex. Hopefully other specialists and doctors will listen to voices like yours and allow this usable knowledge to grow. Did you know that in Denmark the debate is significantly controlled and marked by the (false) thesis of a neuropsychologist called Lise Ehlers?! Whiplash trauma is a side effect of the increasing demands of society on (primarily) woman etc.etc.
Your opinion and expertise is needed!!

Kommentar av Maria Arnesson från Sverige den den 25 oktober 2003 kl 23:12 - IP Logged
Äntligen en läkare med förståelse! STOR KRAM PÅ DIG!! Jag och min gubbe hörde dig i radion för inte så länge sen i "Efter 12", bra talat! Det här är just vad som måste till, en läkare som själv råkar ut för denna skada och kanske fler inom detta område för att vi ska få ökad förståelse och inse vad som måste till! Stå på dig, du har starkt stöd från oss skadade! Kram

Kommentar av Anders Gävle från Sverige den den 27 september 2003 kl 14:59 - IP Logged
Jag som redan gett upp hoppet om en lösning på våra nackproblem,att vi inte blir tagna på allvar,har besökt ett otal sk. läkare (det står så på namn brickan iaf). Värst var den skallige läkaren på gävlesjukhus som med en blivande läkare vid sin sida under mitt besök,efter 3 min undersökning sade: dina problem är PSYKISKA,då gick jag.men så hör jag dig Ulla på radion en kväll och vad du åtsakommit,hoppas du orkar hela vägen.vi är många som står bakom dig,du är bäst.

Kommentar av Yvonne från Sverige den den 24 maj 2003 kl 00:34 - IP Logged
Fortsättning: Idag är jag 27 år och sjukpensionär sedan 2 år tillbaka och sedan jag blev det har läkare slutat hjälpa mig. Kanske beror det på att jag inte Måste ut i arbetslivet!?
Tack Ulla för att du vågar stå på dig!

Kommentar av Yvonne Näslund från Sverige den den 22 maj 2003 kl 23:51 - IP Logged
Ju äldre man blir, desto svårare har man att bevisa att en whiplash har medfört en viss funktionsnedsättning. Försäkringsbolagen kan tyda på att man kan ha slitit ut axlar och nacke genom åren och i yrkeslivet. Jag hade tur i oturen, fick min första whiplash då jag var 19 år och på så sätt borde man vara frisk i kroppen, inte hunnit ”slita” ut sig. Jag tycker inte att man ska behöva vara så pass ung för att få läkare och försäkringsbolag att förstå hur Vi whiplash skadade har det. Fort. följer

Kommentar av Helena Lindroth från Sweden den den 22 maj 2003 kl 08:46 - IP Logged
Tack för en klarsynthet som jag för första gången sett på pränt. Håller med tidigare skribenter om att det är tråkigt att det måste vara själupplevt för att komma i dager. Det som är mest skrämmande är att det sitter neurologer i en annan ände av landet och bedömmer min skada. Hur i helskotta vet dom hur jag mår. Allt får man inte med på ett läkar intyg. Får dom får de pengarna från bolaget som jag skulle haft, ifall de skriver ner procent satsen på invaliditet? Man är rättslös!

Kommentar av Marie Karlenfjäll från Sverige den den 13 maj 2003 kl 22:03 - IP Logged
Tusen tack Dr Ulla Bergholm för din skrivelse. Är ledsen att du har blivit skadad. Äntligen en läkare som vågar att tala ut om S.k kollegor som är ett skämt. Har alltid undrat hur dom har "mage" att kritisera sin egen kår för att slicka försäkringsbolagen. Men även deras tunga kommer att smaka surt en dag. Veni, Vidi, Vici

Kommentar av Hannelore från Sverige den den 9 maj 2003 kl 17:50 - IP Logged
Det hedrar Ulla Bergholm att hon vågar tala klarspråk. Jag har många gånger undrat hur det kan komma sig att vår högteknologiska sjukvård fortfarande inte lyckas diagnostisera whiplashskador och hjälpa oss drabbade patienter. Trots att skadan medför så mycket lidande för så många.
Tyvärr handlar det som i så många andra sammanhang om pengar, makt och privilegier för ett fåtal.

Kommentar av Peter Wahlberg från Sverige den den 6 maj 2003 kl 16:42 - IP Logged
Härligt att Ulla lägger energi på att synliggöra de problemställningar som finns för oss som är whiplashskadade. Hoppas att fler vinner insikt om att bemötandet måste förbättras för skadedrabbade. Kanske Ulla kan vara något av en "dörröppnare" in i läkarkåren, så att förståelsen för våra besvär ökar hos denna yrkeskår.
Tack så här långt Ulla!

Kommentar av Bent Slysal från Sverige den den 6 maj 2003 kl 13:32 - IP Logged
Efter att ha förmånen att få hälsa på ULLA,Och få prata nägra ord med henne.
Vill jag bara säga att när högutbildade läkare MED empati, kan skriva så empatifylld om de drabbade av olika skador.
EN läkare, som ULLA, och framförallt det du säger. Visar mycet tydligt att DEN SVENSA LÄKARUTBILDNINGN, har missat en mycket viktig punk i sin utbildning.
Att vi alla är lika och har rätt till ADEKVAT VÅRD. Sådana artiklar med innlevelse och EMPATI,är av den sort att man letar efter nästa. MVH Bent

Kommentar av Carin Millfors från Sverige den den 6 maj 2003 kl 08:52 - IP Logged
Äntligen! någon som förstår oss drabbade ( även en läkare) Det värmde i mitt numera kylsl*gna hjärta. Är det inte skandal att en läkare måste bli whip-skadad för att förstå all problematik som detta medför och vilket lidande år efter år och oftast för all framtid! Ja ordet förbannad är milt sagt utryckt! Man kan tro att vi lever på 1800-talet. Tack Ulla Bergholm för dit inlägg och hoppas du fortätter striden ut.

Kommentar av Inga-Lill Holmström från Sverige den den 3 maj 2003 kl 16:51 - IP Logged
Tack doktor Ulla Bergholm
De kader av läkare som ägnar sig åt FB oseriösa tillämpning för de skadade, är ju också skyddade genom lagstiftning, lyder inte under någon, kan i stort säga och skriva vad dom vill.

Kommentar av Monica Krusell från Sverige den den 2 maj 2003 kl 23:55 - IP Logged
TACK för inlägget ULLA!
Det är mycket bra skrivet härligt att det börjar bli insikt i hur vi har det.
Om någon skulle sagt detta för 10 årseda skulle jag inte förstått vad de sa men nu vet jag bättre genom egen erfarenhet! Det går inte att tro att vi bor i Sverige. Det behövs ett nytt Dalauppror mot försäkringsläkarna o bolagen.

Kommentar av Irén från Sverige den den 1 maj 2003 kl 14:17 - IP Logged
Tack Ulla Bergholm!
Jag hoppas att det är fler i proffesionen läkare som "vågar" säga sanningen!

Kommentar av Christina Arwe Jönsson från Sverige den den 1 maj 2003 kl 13:16 - IP Logged
Bra rutet! Äntligen en yrkes"man" som vågar yttra sig! Tyvärr inte förrän det är självupplevt. Men det är fler läkare på gång med att debattera med dubbla lojaliteter. Och det kommer att över tid gagna oss drabbade.

Kommentar av Ann från Sverige den den 1 maj 2003 kl 01:35 - IP Logged

Amen to that, Ulla Bergholm.
Tack för den skrivelsen.


*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: