SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Kvalificerad yrkesutbildning i försäkring ht 2003 - den 15 maj 2003 kl 09:55
Utbildningen startar 18 augusti 2003 i Danderyds Gymnasium, Rinkebyvägen 4 i Danderyd. Skolan ligger vackert beläget med promenadavstånd till Roslagsbanan samt bussar från pendeltåg i Sollentuna och T-bana i Mörby. Fri parkering finns vid skolan. Utbildningen bedrivs under heldag med c a 20 lärarledda lektioner per vecka och resten av tiden med individuell träning i modern IT och i grupp- och projektarbete på skolan och näraliggande bibliotek.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få arbete i försäkring. Det sker genom att de bygger upp ett nätverk av tänkbara arbetsgivare under ”Lärande i Arbete” (den arbetsplatsförlagda utbildningen) och med lärare och andra medverkanden som till största delen kommer från försäkringsbranschen. Genom att deltag­arna genom denna utbildning uppnår de kompetenskrav som ställs på säljare/mäklare, skadereglerare eller andra självständigt arbetande hand­läggare inom försäkring är man redo att genast börja arbeta utan omfattande introduktioner och intern­utbildning och man kan därmed bli mycket attraktiv på arbets­marknaden.

Hittillsvarande erfarenheter visar att så gott som alla som vill arbeta i försäkring fortsätter med en anställning direkt efter utbildningen. Andra väljer att fortsätta studera. Utbildningen har en bredd som är attraktiv för alla arbetsgivare som kommer i kontakt med försäkring, skadeförebyggande arbete och sparande.

Utbildningen genomförs under fyra terminer.

Den första terminen består i huvudsak av studier i försäkring och försäkringsanknutna ämnen och tekniker. Genom studiebesök, systematisk bevakning av massmedias rapportering och genom deltagande i olika branschaktiviteter mm ska deltagaren skaffa sig en bild av denna arbetsmarknads möjligheter och krav. Syftet är att ge en introduktion till försäkring och de yrken som finns inom försäkring men också att träna deltagarna i livslångt lärande på egen hand.

Under den andra och tredje terminen genomförs arbetsplatsförlagd utbildning under ca 30%. Resterande tid består av lektioner, självstudier, utredningsuppdrag med kontinuerlig avrapportering och kunskapskontroll. Termin tre avslutas med ett seminarium arrangerat av deltagarna där överskottet går till att finansiera studieresor under den sista terminen.

Seminariet är en del av våra ansträngningar att ingjuta ett entreprenörskap och få deltagarna att se konkreta resultat av egna ansträngningar. Vi hoppas härmed kunna skicka studiegrupper till våra samarbetspartners i såväl avlägset belägna länder som i moderna europeiska försäkringsnationer.

De olika delkurserna är först och främst Försäkring där vi tar upp alla typer av försäkring i såväl offentlig som privat verksamhet. För att förstå hur försäkring fungerar måste man också ha andra kunskaper och de sprids genom kurserna Ekonomi, Försäkringsengelska och internationella relationer, IT i försäkring, Juridik, Kundkommunikation och information, Omvärldsbevakning, Organisation och medarbetarskap samt Projektarbete och projektledning.

Under den fjärde terminen kan man byta praktikplats och den arbetsplatsförlagda utbildningen ökar till c a 70%. Resterande tid går till seminarieövningar och ett examensarbete inom vald inriktning.

De som genomfört utbildningen till fullo får ett examensbevis. Detta examensbevis utgör samtidigt ett bevis på att deltagaren har uppnått den utbildningsnivå som krävs av Finansinspektionen och försäkringsbranschen för att självständigt få arbeta som mäklare/säljare, skadereglerare eller annan kvalificerad handläggare.

För den som önskar bli mäklare finns ett krav på registrering hos Finansinspektionen. För sådan registrering krävs ytterligare erfarenhet i yrket, medlemskap i Sveriges Försäkringsmäklares förening mm vilket i praktiken kräver att man har en anställning på ett mäklarföretag. Som framgår nedan är många mäklar­företag engagerade i utbildningen.

Läs mer...
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: