SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Personskaderätten och Europarådets resolution av 1975 - den 19 maj 2003 kl 12:36
Välkommen till ett nytt
EILI-SEMINARIUM
den 26 maj 2003
kl. 18.00-19.30
i
Fakultetsrummet
Juridiska institutionen
Hus C våning 8
(vid hissen)
Stockholms universitet
över ämnet:

Personskaderätten och Europarådets resolution av 1975

Inledare: professor Bill W. Dufwa

1975 antog Europarådets Ministerkommitté en resolution om ersättning av personskador. Denna, som finns tillgänglig på engelska på EILI:s hemsida, gick ut på att staterna när ny lagstiftning förbereddes på området skulle beakta de principer för personskadeersättning som uppställdes i 19 punkter. Resolutionen hade också syftet att göra principerna kända för myndigheterna och andra organ i medlemsländerna.

Resolutionen är praktiskt taget okänd i Sverige. Varje hänvisning till densamma saknas betecknande nog i NJA 1993 s. 41, ett rättsfall som avgjordes av HD i dess helhet, och som gällde skadestånd vid personskada i form av psykiska besvär till följd av att en närstående blivit uppsåtligen dödad.

Åren har gått och man kan fråga vilken betydelse resolutionen har i dag. Vid seminariet skall den konfronteras med dagsläget i svensk personskadeersättningsrätt. Behöver den från svensk synpunkt underkastas en revision? I så fall i vilka hänseenden? Väsentligen gäller Resolutionen skadeståndets storlek. Kan man tänka sig att även andra frågor, exempelvis rörande ansvarsförutsättningarna och jämkning skulle kunna vara av intresse i sammanhanget?
Efter seminariet äger ett postseminarium rum, till vilket vi serverar en buffet för 100 kr, en summa som betalas på plats. För att veta hur stor buffet vi skall beställa vill vi be Dig att senast kl. 10.00 samma dag seminariet äger rum anmäla Ditt deltagande i postseminariet till Athina Pehrman tel. 16 32 92. Denna kallelse sänds till de som anmält intresse för kallelser till EILI:s möten men återfinns även på EILI:s hemsida

Hjärtligt välkommen!

Bill W. Dufwa
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: