SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Kraven på friskhet i arbetslivet ökar - den 29 juli 2003 kl 10:33
De senaste årens intensiva arbetsliv har allt mer krävt att hundraprocentigt kapabla arbetstagare klarar av att utföra hundraprocentigt effektiva arbetsinsatser.

- Även mindre begränsningar i arbetsförmågan kan göra att man inte hänger med utan måste sjukskrivas. Vi ser en tendens till långsiktig ökning av att människor med svagheter och problem slås ut från arbetslivet, säger sociolog Anders Wikman på Arbetslivsinstitutet.

Människors problem med anpassning till kraven i arbetslivet behandlas i rapporten Tolkningar av arbetssjuklighetens utveckling i Sverige, av Anders Wikman och professor Staffan Marklund. Redogörelsen är ett av bidragen i den trendrapport av arbetslivet som Arbetslivsinstitutet gör på regeringens uppdrag, och som presenteras för näringsdepartementet 19 augusti i år.

Sjukdomar tillsammans med olika typer av besvär tycks efter 1997 förklara allt mer av den ökande sjukfrånvaron, enligt rapporten. När tempot i arbetslivet ökar ger besvären allt större utslag. Under högkonjunktur eller konjunkturuppgång får människor med krämpor och problem svårigheter att anpassa arbetet efter sina begränsningar och allt fler sjukskrivs. Under lågkonjunktur rensas arbetskraften från samma grupp av människor. Många blir permanent utsorterade.

Väsentligt för förändringen måste, menar Anders Wikman, vara den ovanligt djupa lågkonjunkturen Sverige hade i början av 90-talet och de många och genomgripande organisatoriska förändringar som dragits igång sedan dess. Sammanhanget påverkas också av vårt ökade internationella beroende och förändringarna i omvärlden.

- De som främst berörts har varit de som haft minst inflytande över sin egen situation och haft minst möjligheter att påverka sina förhållanden. Vi tycks ha fått ett arbetsliv som passar allt färre, säger Anders Wikman.

Det finns också en tendens till ökade svårigheter för den enskilde att ”göra sin röst hörd”. Förekomsten av protester av olika slag är inte lika vanliga i dag som de var en gång, på exempelvis 60- och 70-talen.

- Man tycks mer förlägga problemen inom sig än utanför i sin omvärld. Alternativet att söka dra sig ur besvärliga förhållanden kan ligga närmare tillhands än att söka påverka dem, säger Andes Wikman i pressmeddelandet från Arbetslivsinstitutet

För mer info - kontakta
Pressekreterare Judit Hadnagy
08-619 6721, 070-533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: