SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Inbjudan från Ansvarskommittén till regionala konferenser om Samhällets förändring - den 26 augusti 2003 kl 14:19
Pressmeddelande från Finansdepartementet:

Inbjudan till regionala konferenser

Jan Landahl
Huvudsekreterare
08-405 32 03

Åsa Dahlqvist
Assistent
070-517 78 45

Samhället förändras – vilka krav ställer det på stat, kommuner och landsting i framtiden? Bör man ändra uppgifts- och ansvarsfördelningen i samhällsorganisationen?

Ansvarskommittén har i uppdrag att undersöka brister och förtjänster med den nuvarande samhällsorganisationen, dvs. staten och dess myndigheter, primärkommunerna, landstingen och regionerna.Kommittén vill arbeta så öppet som möjligt och utnyttja all den kunskap och de erfarenheter som finns hos enskilda och organisationer. Vi inbjuder därför till diskussion med ordföranden och ledamöter under hösten.

Frågor som kommer att belysas på konferenserna är bl a:

- Vad betyder den pågående demografiska och samhällsekonomiska utvecklingen för möjligheterna att klara framtida uppgifter och förväntningar?· Innebär internationaliseringen och det allt viktigare samarbetet inom EU att den nuvarande samhällsorganisationen behöver förändras?· Vad kan man lära av de senaste decenniernas kraftfulla omvandling inom olika samhällssektorer såväl som inom offentlig sektor – behöver den traditionella rollfördelningen mellan samhällets organisationer förnyas?· Borde utvecklingen gå mot ökad renodling eller mot mer samverkan mellan nivåer och mellan sektorer?

Kommittén är nu i sin första etapp och ska före årets slut presentera en delrapport som belyser och ger en övergripande analys av bl a ovanstående frågeställningar.

PRELIMINÄRT PROGRAM
Konferenserna startar kl. 11.00, inleds av ordföranden Mats Svegfors som ger en bild av uppdraget, frågeställningar och problembild. Efter lunch och fram till kl. 16.00 finns det utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussion med ordföranden och ledamöterna.

Från kl. 10.00 registrering och kaffe.


ORT, TID och PLATS
Ronneby, Onsdagen den 24 september, Radisson SAS Ronneby Brunn Göteborg, Torsdagen den 2 oktober, Scandic Hotel Crown Umeå, Onsdagen den 8 oktober, Folkets Hus Västerås, Torsdagen den 16 oktober, Elite Stadshotellet

Vänligen anmäl deltagande till Åsa Dahlqvist
telefon 070-517 78 45,
mail: asa.dahlqvist@finance.ministry.se
Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: