SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Advokater och jurister] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Behöver du juridisk hjälp?] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]


 
Visa alla inlägg

Beslut om nationell handlingsplan mot fattigdom och social utestängning - den 8 september 2003 kl 12:46
Pressmeddelande

2003-07-03

Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Annika Mansnérus
Kansliråd
08-405 40 24


Beslut om nationell handlingsplan mot fattigdom och social utestängning

Regeringen har idag beslutat om en nationell handlingsplan mot fattigdom och social utestängning 2003 - 2005.

I handlingsplanen, som är en del av EU-samarbetet, redogörs bland annat för det svenska välfärdssystemet, trender och utmaningar som Sverige står inför de närmaste två åren samt politiska åtgärder som skall genomföras under perioden.

Ett av målen för det europeiska samarbetet är att engagera samtliga berörda aktörer i kampen mot fattigdom och social utestängning. Arbetet med den svenska handlingsplanen har också följts på nära håll av olika intresseorganisationer.

- För att kampen mot fattigdom och social utestängning ska bli effektivare behövs samarbete mellan myndigheter på riks- och lokal nivå och de intresseorganisationer som arbetar med dessa frågor. För att stärka det arbetet har vi i dag beslutat om att tillsätta en delegation på Socialdepartementet som ska arbeta för ökat brukarinflytande i sociala utvecklingsfrågor, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Representation från brukarna och deras organisationer samt från Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet kommer att finnas med i delegationen.

Handlingsplanen är en del av EU-samarbetet inom ramen för det som kallas den öppna samordningsmetoden. Metoden används inom områden där kompetensen återfinns inom medlemsstaterna men där man gemensamt vill uppnå en förändring, genom informationsutbyte och ömsesidigt lärande.

Kommentarer

*Anger obligatoriska fält
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Kommentar*:
(max. 500 tecken)
Teckenräknare: