SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarHead trauma predceding PD (Parkonson´s Disease) - den 19 oktober 2003 kl 17:41
AU: Bower JH;Maraganore DM;Peterson BJ;McDonnell SK;Ahlskog JE;Rocca WA

SO: Neurology 2003;60:1610-1615

KW: parkinsons;trauma;huvudtrauma;samband;orsak;tidssamband;hjärnskakning

CO: 196 personer som utvecklade Parkinsons sjukdom jämfördes med 196 matchade personer. Diagnoskriterier för PD var minst två av symptomen vilotremor, bradykinesi, rigiditet eller försämrade posturala reflexer. De som hade haft upprepade skalltrauma (ex boxare) eller som utvecklat PD inom tre månader efter skalltrauma uteslöts. Endast trauma som var medicinskt dokumenterade i journalser var accepterade. Svåra trauma var skallkontusioner, intrakraniellt hematom eller medvetslöshet mer än 24 timmar, måttliga skador medvetslöshet 30 min-24 timmar. Milt trauma amnesi mindre än 30 minuter eller medvetslöshet mindre än 1 minut.

I den studerade gruppen förekom 13 skalltraumata, i kontrollgruppen 3. Frekvensen av skalltrauma var signifikant högre i den studerade gruppen än i kontrollgruppen med OR 4.3. I gruppen med lindrigt skalltrauma förelåg ingen skillnad. Milt salltrauma med medvetenhetsförlust kombinerat med moderat till svår skallskada var jämfört med kontrollgruppen signifikant högre med OR 11.0. Fördröjning av att symptomen utlöstes var 3-55 år med median 21 år.


Kommentera gärna
 

                     * Markerar obligatoriska fält. Dessa måste besvaras
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Text*:
(max. 500 tecken)
Tecken räkning :