SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarSPECT brain persfusion findings in mild or moderate traumatic brain injury - den 20 oktober 2003 kl 22:05
AU: Abu-Judeh HH, Parker R, Aleksic S, Singh M;Naddaf S, Atay S, Kumar M, Omar W, El-Zeftawy H, Luo JQ, Abdel-Dayem HM

TI: SPECT brain persfusion findings in mild or moderate traumatic brain injury

SO: Alasbimn J. 2000, 2(6). www.alasbimnjournal.cl/revistas/6/hussein.html

KW: trauma;hjärnskakning;milt;medvetslöshet;genomblödning;SPECT;basalganglion;huvudvärk;minne;svindel;

CO: 228 patienter som hade varit utsatt för mild till moderat traumatisk hjärnskada undersöktes med SPECT. De kunde ha haft medvetslöshet eller varit vid medvetande. Alla var före traumat helt friska och hade inga tidigare skallskador, alkoholproblem eller nervskada. 54% av undersökningarna var gjorda inom 3 månader, resten 3 månader till 3 år. De vanligaste symptomen var huvudvärk (61%), svindel (27%), minnesproblem (28%). De vanligaste patologiska fynden var genomblödningsrubbningar i vissa basala ganglier.

Man sammanfattar att abnorm hjärngenomblödning med minnesproblem och yrsel, svindel förekommer även vid skalltrauma som inte medfört medvetslöshet.
(Någon värdering av skador på cranio-cervikala komplexet är ej gjord).


Kommentera gärna
 

                     * Markerar obligatoriska fält. Dessa måste besvaras
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Text*:
(max. 500 tecken)
Tecken räkning :