SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarIncreased sagitalplane segmental motion in the lower cervical spine in women with chronic whiplash-associated disordes, grades I-II - den 26 oktober 2003 kl 17:26
TI: Increased sagitalplane segmental motion in the lower cervical spine in women with chronic whiplash-associated disordes, grades I-II

SO: Spine 2003;28:2215-2221

AU: Kristjansson E;Leivseth G;Brinckmann P;Frobin W

KW: Whiplash, rörelse, segment, cervikalkotpelare, röntgen, rotation, translation, kronisk, skada, kvinnor, kön

CO: 34 kvinnor med kroniska whiplashbesvär jämfördes med 35 kvinnor med smygande nackbesvärbesvär samt en normal kontrollgrupp kvinnor. (Att de med smygande besvär aldrig varit utsatta för nacktrauma synes inte kunna säkert ha fastställts). De undersöktes med en röntgenmetod som korrelerade för felprojektion och förvrängningar i nivåerna C3-6. Inga andra nivåer bedömdes. I whiplashgruppen var rotationsökningen i C3-4 och C4-5 signifikant ökad samt i C3-4 var translationsrörelserna signifikat ökade mot i normalgruppen.

Man sammanfattar att i nedre cervikalkotpelaren föreligger hos 12 av 34 patienter (35%) med kronisk whiplashskada ökad rörlighet jämfört med referensgrupperna (8,6%) vilket talar för att detta är en följd av skada. Då studien inte omfattar andra segment kan man inte sluta sig till att patienternas besvär kommer från just de studerade segmenten.


Kommentera gärna
 

                     * Markerar obligatoriska fält. Dessa måste besvaras
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Text*:
(max. 500 tecken)
Tecken räkning :