SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarChronic Pain Initiative. Report of the Chronic Pain Expert Advisory Panel. Prepared for the Ontario Workplace Safety and Insurance Board - den 7 november 2003 kl 20:33
February 2000

KW: kronisk, smärta, etiology, behandling, definition, lumbago, ländrygg, frekvens, diskskada, facettledsskada, arthros, sensitisering, spridning, arbete, tillfredsställelse, evidens, trauma, orsak, fibromyalgi, myofascial, statistik, orsak, verkan, psyke,

CO: Omfattande översikt av kronisk smärta vid olika rygglidanden. Mycket neurofysiologiskt inriktad.
Kronisk smärta är en smärta som består i sex månader efter en skada eller utöver en vanlig läkningstid av likartad skada. Smärta pågår utan närvaro av demonstrabel patologisk process.

Den som haft ett ryggskott kan till 70% förväntas få förnyad attack.

60% av kronisk ländryggradsbesvär har kunnat identifieras där man tidigare inte funnit orsak. De nya diagnoserna innefattar skada på interveretebraldisk, facettled och sacroiliacaled.

Även om facettleder förorsakar smärta kan de inte identifieras röntgenologiskt. Substans P har identifierats i smärtgivande intervertebraldisk men ej i normal.

På djurförsök har man kunnat identifiera expansion av nervceller i dorsalhornen efter elektrisk stimulering av perifera nerver. Forskning stöder uppfattningen att smärta kan spridas från ett skadat till ett oskadat område.

Det föreligger begränsad evidens att arbetstillfredsställelse och uppfattning om arbetskrav har relation till kronisk smärta. Det föreligger absolut ingen relation med att ekonomisk kompensation utlöser kronisk smärta.

Betrakta alltid ett fall av kronisk smärta som en individ mer än ett fall.

Det antas ofta att om en läkningsprocess är avslutad så upphör nociceptiva impulser och därmed smärta. Detta antagande gäller inte för kronisk smärta.(p 9)

Intradiskal diskruptur betraktas som mest sannolikt orsakad av traumatisk orsak och uppenbar på CT diskografi.

Tillstånd som myofasciell smärta och fibromyalgi är en klinisk manifestation av sekundär hyperalgesi (p 38).

Studier om demografiska faktorer vid kronisk smärta är funna genom korrelationsstudier vilket inte innebär samband. Det är inte tillfressställande att göra listor med förutsagda faktorer vid korrelationsstudier.

Det föreligger ingen evidens som stöder teorin att kronisk smärta är resultat av tidigare psykisk ohälsa.


Kommentera gärna
 

                     * Markerar obligatoriska fält. Dessa måste besvaras
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Text*:
(max. 500 tecken)
Tecken räkning :