SkadePortalen / WhiplashInfo

[Hem] [About WhiplashInfo] [Behöver Du hjälp?] [Bloggen] [Försäkring] [Hjälp-Forum] [Innehåll] [Juridik] [Länkar] [Läsvärt] [Om WhiplashInfo] [Samhällsstöd] [Whiplash] [Övrigt]

Google

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info


Visa alla Artiklar Återgå till Startsidan Sök bland alla ArtiklarAn evidence-based approach to the treatment of acute whiplash injury - den 29 november 2003 kl 10:38
AU: Barnsley L

TI: An evidence-based approach to the treatment of acute whiplash injury

SO: Pain Res Manage 2003, 8:33-36

KW: whiplash, behandling, mobilisering, traction, traktion, fysioterapi, halskrage, kortison, aktivitet, akut

CO: En genomgång av litteratur avseende behandling av akut whiplashskada visar att litteraturen är sparsam. Förf betonar att Quebec Task Forces bedömning vilar på konsensus och inte på vetenskapliga studier.

Ingen studie har visat på värde av vila eller användning av mjuk halskrage (studien har inte noterat Gurumoorthys studie av fast halskrage vid initialt svåra besvär). Tidig aktivering till vanligt eller aktit rörelsemönster har visat sig värdefull liksom intravenös högdos av methylprednisolon.

Passiv sjukgymnastik och traktion är utan värde.

Alla studier har visat att ett stort antal patienter som efter olika former av behandling fortsatt har besvärande smärta och funktionshämningar.

Studien tar inte hänsyn till att whiplashvåldet kan ge upphov till en mängd olika skador.


Kommentera gärna
 

                     * Markerar obligatoriska fält. Dessa måste besvaras
Namn*:
Land*:
E-mail:
  Bold Italic Underline Emoticon Smilies
Text*:
(max. 500 tecken)
Tecken räkning :