Hälsorelaterad livskvalitet och kvantitativ smärtmätning hos kvinnor med kronisk icke-mailgn smärta - den 31 oktober 2005
(läs mer)

Utbrända har mätbart dålig sömn - den 20 september 2005
(läs mer)

Påverkar premorbid depression symptom efter hjärnskakning och neuropsykologiska funktioner? - den 23 juli 2005
(läs mer)

Översiktsartikel om whiplash - den 1 juni 2005
(läs mer)

Fördröjd symptomdebut - den 26 maj 2005
(läs mer)

Whiplash-associated disorders impairment rating - den 24 maj 2005
(läs mer)

-------------------

Alla forskningsartiklar