SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frĺgor och läsa svar pĺ det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök pĺ hela Webben

Sök pĺ Whiplash Info

 

REHABILITERINGSDAGARNA I SIMRISHAMN

SEMINARIUM

 

SMĂ„RTA

SMĂ„RTA NĂ…GOT ATT LEVA OCH ARBETA MED. AKTIV OCH DELAKTIG TROTS SMĂ„RTA. REHABILITERINGENS MĂ…LSĂ„TTNING.

Diagnostik, smärtanalys, behandling och r ehabilitering . Sociala och psykologiska faktorers betydelse för uppkomst och vidmakthållande av smärta. Smärtmekanismer vid fibr omyalgi. W hiplashr elaterad smär ta, uppkomst, diagnos och behandling . Sena psykologiska och kogniti va komplikationer. Akut och långvarig smärta. Str ess och smärta. Hjär nans plasticitet. Neur ofysiologiska faktor er. Smärtans epidemiologi och psykologi. Implikationer för tidiga r ehabiliteringsinsatser. Smärta och utbrändhet i arbetslivet.

 

TISDAG 1 JUNI

SEMINARIE

 1. REGISTRERING Kaffe
 2. INLEDNING

Svante Larsson

  1. VARFÖR UTVECKLAS LÅNGVARIGA RYGGBESVÄR? Steven Linton Professor i psykologi, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro Universitet. Leg. psykolog, Yrkesmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.
  2. 10,45 PAUS
 1. BEHOV OCH RESULTAT AV TIDIG KARTLÄGGNING OCH INTERVENTION. SAMORDNAD REHABILITERING FÖR ATT FÖREBYGGA LÅNGVARIG SMÄRTRELATERAD ARBETSOFÖRMÅGA. John Ektor-Andersen Med. Dr, specialistläkare i smärtlindring, verksamhetschef. Primärvården Skåne SV. Malmö Multidisciplinära Smärtmottagning. Elisabet Ingvarsson psykolog, kognitiv beteendeterapeut. Primärvården Skåne SV. Malmö Multidisciplinära Smärtmottagning.

12.00 LUNCH

 1. FIBROMYALGI. ORSAKER, SMÄRTMEKANISMER, DIAGNOSTIK, BEHANDLING OCH REHABILITERING. Eva Kosek Med. Dr, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring. Överläkare vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.
 2. Eva Kosek, fortsättning.
 3. PAUS
 4. SMÄRTA OCH UTBRÄNDHET SOM SJUKSKRIVNINGSORSAK BLAND OFFENTLIGANSTÄLLD PERSONAL. KARTLÄGGNING, HELHETSBEDÖMNING OCH REHABILITERINGSINSATSER. Svante Larsson Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, chefsläkare RMS Simrishamn.

16.00 AVSLUTNING

19.00 MIDDAG PĂĄ Glimmingehus

 

 

ONSDAG 2 JUNI

DAGARNA

08.30 SAMLING

 1. WHIPLASHRELATERADE BESVÄR I ETT BIO-PSYKO-SOCIALT PERSPEKTIV. Malin Lindh Med. Dr, docent, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin. Överläkare vid Nackskademottagningen, ArbetsrehabCentrum, Göteborg.
 2. PAUS
 3. Malin Lindh, fortsättning.
 4. MULTIDISCIPLINÄRT OCH INTERDISCIPLINÄRT TEAMARBETE. REHABILITERING VID LÅNGVARIG SMÄRTA. DIAGNOS, BEHANDLING OCH LIVSSTILS FÖRÄNDRING. Jan Biörklund Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin. Överläkare vid Rehab Centrum Lund-Orup, Smärtrehabenheten, Universitetssjukhuset i Lund.
12.00 LUNCH
13.00 MĂ„NNISKANS COPINGFĂ–RMĂ…GA VID STRESS OCH SMĂ„RTA - EN BESKRIVNING
AV SYMTOM OCH BEHANDLING UR ETT HOLISTISKT PESPEKTIV.
Per Hamid Ghatan Med. Dr, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, Institutionen för
Klinisk Neurovetenskap, MR-Centrum, Karolinska Institutet.
14.00 Per Hamid Ghatan, fortsättning.
14.45 PAUS
16.00 PANELDISKUSSION OCH SAMMANFATTNING
17.00 AVSLUTNING
 

INFORMATION

TID: 1 och 2 juni 2004

PLATS: Simrishamn Ă–sterlen

AVGIFT: 3800 exkl moms. Priset inkluderar lunch, kaffe & förfriskningar under seminariedagarna samt dokumentation.

ANMÄLAN: Senaste anmälningsdag 10 maj 2004. Vid ev avbokning före 15 maj debiteras 350 kronor och efter 15 maj debiteras 50% av avgiften.

ARRANGĂ–R: Svensk Rehabilitering och RMS Rehabiliteringsmedicin Simrishamn.

MER INFORMATION: Eva Cimmerholm pĂĄ tel 0414-412404, eller eva.cimmerholm@rms.se

ANMÄLAS SKICKAS TILL: RMS Simrishamn, Simrisvägen 3, 272 33 Simrishamn ELLER FAXAS PÅ: 0414 - 412402 När anmälan kommit in skickar vi faktura och bekräftelse tillsamman med ev ytterligare infor mation.

ANMĂ„LAN

EFTERNAMN ____________________________________________ FĂ–RNAMN ___________________________________ ARBETSPLATS/ORGANISATION/FĂ–RETAG _________________________________________________________________ ADRESS _______________________________ POSTNUMMER OCH ORT________________________________________ TEL. DAGTID _____________________ FAX ___________________ E-POST ______________________________________

Ă–NSKAR DELTA I MIDDAG PĂ… GLIMMINGEHUS DEN 1 JUNI. PRIS 550 KRONOR MIDDAGEN Ă–NSKAS PĂ… SEPARAT FAKTURA FAKTURAADRESS OM ANNAN Ă„N OVAN ________________________________________________________________

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.