Nackskadeförbundets Seminarium - den 19 februari 2015 - Lördag och söndag 7-8 mars 2015 i Täby (Läs mer...)

Internationellt Nackskadeseminarium - den 2 april 2012 - (Läs mer...)

Nackskadeseminarium - den 28 augusti 2011 - Nackskadeförbundet Sverige i samverkan med stödgruppen Nackskadade på Åland som tillhör Ålands Invalider.r.f, Finlands nackskadade i huvudstadsområdet Potilas- ja sosiaaliapu ry samt Landsforeningen for Nakkeskadde (LFN)
22- 22 - 23 september 2011
Sista anmälningsdag 11 september 2011 (Läs mer...)

Problemen kvar för Estoniaöverlevare - den 8 april 2011 - Drygt en fjärdedel av de svenskar som överlevde Estoniakatastrofen 1994 har fortfarande uttalade symtom av så kallad posttraumatisk stress och nedsatt psykisk hälsa. (Läs mer...)

Seminarium: Sambandsbedömning nackskada - den 3 april 2011 - Seminariet kommer till stor del att handla om den ständigt återkommande frågan:
- Hur bevisa samband mellan en nackskada och senare besvär? (Läs mer...)

24-28 aug 2011 Int. Whiplash Trauma Congress - den 25 februari 2011 - Femte International Whiplash Trauma Congress 2011 (Läs mer...)

18 mars 2011 Nackskadeseminarium vid Chalmers - den 7 februari 2011 - Nackskadeförbundet (Läs mer...)

29 okt 2010 - Nackskadeförbundet Seminarium - den 17 september 2010 - (Läs mer...)

28 maj 2010 - Seminarium: Patientskada - den 8 april 2010 - (Läs mer...)

Inbjudan till Seminarium den 10 april 2010 i Borlä - den 12 mars 2010 - Advokaterna Bergh & Staaf (Läs mer...)

-------------------
Alla konferenser, möten, inbjudningar