Hälsorelaterad livskvalitet och kvantitativ smärtmätning hos kvinnor med kronisk icke-mailgn smärta - den 31 oktober 2005 - (läs mer...)

Utbrända har mätbart dålig sömn - den 20 september 2005 - (läs mer...)

Påverkar premorbid depression symptom efter hjärnskakning och neuropsykologiska funktioner? - den 23 juli 2005 - (läs mer...)

Översiktsartikel om whiplash - den 1 juni 2005 - (läs mer...)

Fördröjd symptomdebut - den 26 maj 2005 - (läs mer...)

Whiplash-associated disorders impairment rating - den 24 maj 2005 - (läs mer...)

-------------------

Alla forskningsartiklar