SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Fattigdom

Forskare är ännu inte ense om hur fattigdom skall definieras, men man brukar skilja mellan absolut fattigdom och relativ fattigdom. Med absolut fattigdom menas fattiga vars resurser understiger en på förhand bestämd nivå. Med relativ fattigdom menas fattiga i relation till övriga grupper i befolkningen.

Mer om detta finns att läsa bl.a. på Wikipedia och Socialstyrelsens hemsida.

Varför skriver jag då om fattigdom?

Många sjuka, skadade och funktionshindrade uppfattar sig som fattiga. Förutom att många drabbas av svåra ekonomiska problem, berättar de att de har förlorat det sociala samhället, dvs sociala nätverket, sociala kontakter.

Det som ofta beskrivs och upplevs kan sammanfattas nedan:

  • Socialt fattig
  • Brist på adekvat vård
  • Rörlig ofrihet
  • Ekonomiskt svårt utsatta
  • Ingen eller ytterst få möjligheter till påverkan över sitt eget liv
  • Brist på demokratiska rättigheter och politiskt deltagande
  • Beroendet av andra för sina dagliga behov.
  • Brist på tillgång social trygghet
  • Rättslös
  • Rättsövergrepp

Som framgår av länkarna ovan kan fattigdom definieras på olika sätt, beroende av om vi talar om u-länders fattigdomsproblem och i-länders problem.

I Sverige känner vi ofta väl till u-länders fattigdomsproblem, men har inga eller mycket dålig kunskap om vårt samhälles fattigdom. I de fall de uppmärksammas av oss - och då via våra media - är de ofta relaterade till invandrare, missbruk eller ickespecifik kriminalitet.

I mitt fall intresserar jag mig för fattigdomsproblem utifrån min egen erfarenhet, dvs som en person med förvärvad funktionshinder. (Läs mer om detta under Bakgrund och inledning)

Jag har med ljus och lykta försökt få kunskap om hur många som hamnat i obestånd - definierat som personer som är föremål för utmätning av sjukersättningar eller förtidspension. Ingen myndighet, regeringsdepartement eller statistikenhet har någon sådan information. Kort sagt har frågan inte intresserat det offentliga, politiker eller massmedia. Frågan jag ställt var så unik att det fordras en särskild datakörning hos Försäkringskassan för att eventuellt få fram fakta.

I avvaktan på denna datakörning  kan jag i alla fall konstatera - mot bakgrund av de berättelser jag fått ta del av - att det finns åtskilligt med fattigdom i Sverige.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.