SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

SIDA om fattigdom

Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som hör till Utrikesdepartementet, UD. Vårt mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Källa: SIDA om SIDA 

Se bl.a. detta på SIDAs webbplats. Hur många svenskar boende i Sverige skulle omfattas av begreppet fattiga baserat på myndigheterna definition av fattigdom när det gäller andra länder än Sverige?

Hur definierar Sida begreppet fattigdom?

Minskad fattigdom är det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete. Begreppet fattigdom kan ha flera innebörder. Vägledande för svenskt utvecklingssamarbete i dag är en mångdimensionell definition av fattigdom.

Fattigdom innebär inte bara låg inkomst utan också brist på tillgång till hälsovård, skola och social trygghet. Brist på demokratiska rättigheter och politiskt deltagande är också viktiga orsaker till fattigdomens fortlevnad. Fattigdom kan därmed ses som brister i tre avseenden: brist på säkerhet, brist på förmåga och brist på möjligheter.

De fattiga kvinnor och män som själva fått definiera sin egen fattigdom har betonat att det handlar om bristen på tillgång till mat, mark, boskap, jordbruksredskap, vatten och hälsovård. Andra viktiga frågor har varit skolgång för barnen, att kunna ge döda släktingar en hedervärd begravning och tillgång till sociala nätverk.

Vem är fattig?

Den som nästan alltid är hungrig, otrygg och maktlös är fattig. De som inte kan gå till doktorn när de är sjuka, skicka sina barn till skolan eller känna sig säkra i hemmet och på jobbet är fattiga. En fattig människa saknar ofta såväl tillgång till rent vatten som politiskt inflytande och möjligheter att påverka sitt eget liv. Hon har varken makt eller mat för dagen.

Över en miljard människor i världen sägs leva i extrem fattigdom. Män, kvinnor och barn som försöker överleva på under en dollar om dagen brukar räknas som extremt fattiga. Det är deras perspektiv, intressen, förutsättningar och behov som ska stå i centrum för svenskt bistånd. Allt för att nå det övergripande målet - att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Fattigdom kan förstås se ut på många olika sätt i skiftande situationer. Att uppleva sig som fattig i Sverige eller England är annorlunda än att leva i fattigdom i Vietnam, Ryssland eller Zimbabwe. Skillnaderna mellan rika och fattiga inom ett lands gränser kan också vara stora.

När fattiga människor själva beskriver sin situation blir det tydligt att fattigdom inte bara handlar om pengar. Att vara hungrig, inte ha tillgång till social service, vara arbetslös eller ha ett riskfyllt, underbetalt arbete är en del av mångas verklighet. Att inte kunna känna sig trygg vara utsatt för rättsövergrepp, missbruk och våld inom och utom familjen. Att vara sårbar och rättslös.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.