SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Varför överges vi trafikskadade?

Varför är regeringen ovillig att stärka konsumtentskyddet och rättstryggheten för de personskadade i allmänhet och trafikskadade i synnerhet - trots alla protester och påstötningar från skadade, anhöriga, Finansinspektion och Konsumentverket?

Vad skall jag tro?

  • Ser jag troll i släktskapen mellan regeringen och försäkringsbranschen (Folksam, Försäkringsförbundet, Whiplashkommissionen under ledning av fd statministern Ingvar Carlsson)? 

  • Eller är det bara så att vi inte är viktiga när vi skadas men anses viktiga när vi vill investera vårt sparkapital?

  • Tycker samhället att det är OK att vi skall vänta så länge på skadereglering?

  • Har vi inte protesterat tillräckligt högt mot den bristfälliga och absurt långa handläggningstiden vid personskada?

  • Finns det ingen av våra främsta opinionsbildare - eller andra kändisar - som har trafikskadats och som tycker att nu får det vara nog - eller särbehandlas de av försäkringsbranschen?

  • Är vi som grupp - trots 35 000 - 70 000 årligen trafikskadade - för liten för att intressera massmedia?

  • Hur kan det komma sig att det högst tar några veckor att teckna en stor livförsäkring, olycksfallsförsäkring,  jättestor pensionsförsäkring eller en hus-, bil eller båtförsäkring men att försäkringsbolagen behöver mellan 5 och 20 år för att reglera en av de idag vanligaste funktionshindrande personskadorna - trafikskador?

  • Vilken av regeringens företrädare kan förklara, försvara eller motivera detta?

  • Vilket försäkringsbolags styrelse skulle acceptera att försäljningsavdelningen var underbemannad,  hade en extremt hög personalomsättning och behöver ta flera år på sig att sälja - eller informera om - de produkter som ledningen vill prioritera?  Förmodligen ingen. Försäljning är en intäktspost i resultaträkningen -  en pluspost.

Ingen styrelse i något försäkringsbolag har mig veterligen slagit näven i bordet och krävt ökade investeringar för att komma till rätta med personskadereglering - trots att det är de som ska leverera den trygghet - skaderegleringen - som vi köpt med vår premie.

Tomas Alsbro, WhiplashInfo

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.