SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Akut läkarbesök efter olycka

Du måste dokumentera dina skador för eventuella försäkringskrav, så du måste tyvärr uppsöka akutläkare i samband med olyckshändelsen. Det har tyvärr utvecklats dithän att försäkringsbolagen nära nog konsekvent nekar skadeersättning om det inte finns en akutanteckning i din journal.

  • Ta alltid med dig en annan person för att få minnesstöd för vad som sades och överenskoms

  • Begär alltid kopior av journalanteckningar, remisser och övriga eventuella anteckningar

  • Kontakta alltid en annan läkare för en "second opinion"

  • Dra dig aldrig för att ta kontakt med din husläkare för att påtala smärtor, anspänningar, och andra besvär som du relaterar till skadan. Det är viktigt att det dokumenteras i journaler och dokumenteras korrekt.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.