SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

När olyckan har hänt

Lättare olyckor

 • Dokumentera på plats hur olyckan hände

 • Fyll i skadeanmälan tillsammans med en eventuell motpart om det går. I annat fall - fyll i den i lugn och ro själv.

 • Om du känner av några kroppsliga eller psykiska problem - ta dig till läkare för undersökning och dokumentation.

 • Nackproblem kan uppstå även vid lättare olyckor om oturen är framme. Försäkringsbolagen accepterar inte personskadekrav om det inte finns dokumenterat av journalhandlingar inom 72 timmar efter en eventuell olycka - i all synnerhet inte om bolagen betraktar olyckan såsom lättare.

Tyngre olyckor

Vid personskador

 • Om möjligt - kontrollera andra inblandades tillstånd och vidtag nödvändiga åtgärder för att rädda liv och ge Första Hjälpen samt underlätta för svårare skadade.

 • Förebygg chock.

 • Om möjligt - larma  112 för ambulans, polis och i förekommande fall räddningstjänsten. Beskriv vad som hänt och din uppfattning om olyckans omfattning.

 • Be om hjälp av andra trafikanter.

 • Negligera inte huvudvärk, illamående, nacksmärtor etc. Alla fysiska och psykiska akuta besvär skall respekteras.

 • Ta dig alltid till akuten på närmsta lasarett för undersökning och dokumentation av traumat..

Så här säger Polisen

Vid en trafikolycka ska du stanna och ta reda på vad som hänt. Du bör till exempel kontrollera hur många som är skadade, om någon sitter fastklämd eller om det finns något utsläpp/läckage?

Larma på rätt sätt
Stanna och ta reda på vad som hänt
- hur många är skadade?
- sitter någon fastklämd?
- har det skett något utsläpp/läckage?

Orientera dig. Var är du?
Finns det vägskylt, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka etc i närheten?

Ring 112, var beredd att svara på SOS-operatörens frågor:

- vad är det som har hänt
- var har olyckan skett
- vilket telefonnummer ringer du ifrån
- hur många är skadade och vilken typ av skador har de
- sitter någon fastklämd
- vilken typ av fordon är inblandat
- om en lastbil är inblandad ska du titta om lastbilen är märkt med orange "farligt gods" skylt
- om olyckan skett på motorväg notera i vilken körbana och vilken riktning bilen står.

Kontrollera olycksplatsen igen
Ring 112 igen om du får fram nya uppgifter

Tiden efter olyckan

När du orkar och kan

 • Begär kopior av journaler från akutbesöket

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.