Handläggningstider vid personskadereglering

En enklare undersökning som gjordes bland WhiplashInfos läsare visar att handläggningstiderna vid personskador i samband med trafikolyckor är oacceptabelt långa