Läkarintyg

Om man skadar sig på grund av ett olycksfall eller trafikolycka och söker ersättning från sitt försäkringsbolag, så måste man kunna visa (styrka) att man drabbats av en skada som skall ersättas via försäkring.

Bland de viktigaste handlingarna för att visa detta är läkarintyg.

I länkarna nedan kan du läsa mer om olika läkarintyg och hur de bör vara utformade.