SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Hjälp-Forum]

Google

God Fortsättning på 2012

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Vård utomlands

Allt fler bosatta i Sverige söker alternativ till den offentliga vården.

Detta beror på flera orsaker, varav långa köer inom den svenska offentliga vården, och brister i vården sannolikt är bland de främsta skälen.

Denna trend ses som ett stort bekymmer av många svenska politiker såväl på risk- som lokal nivå. Även läkare och tandläkare ser detta som ett hot.

Detta avsnitt inom WhiplashInfo.se behandlar vård utomlands, med betoning på vård i annat EES-land .

Genom vårt medlemskap i EU har helt nya möjligheter att få vård i annat EU-land bekostad av det allmänna dramatisk ökat. Det beror på att EG domstolen i ett antal rättsfall starkt betonat att tillhandahållande och tillgänglighet till sjukvårdstjänster är att betrakta som vilken annan tjänst som helst och därför gäller den fria inre marknaden.

En av de senare domarna från EG-domstolen som rör vård i annat EU land heter C 444/05. Den kan du hitta i navigeringsmenyn nedan

Andra länkar som är viktiga i detta ämne:

Europa-Nytt

Försäkringskassan

Kvalitetsjämförelse av sjukvården inom EU/EES + Schweiz samt mellan svenska landsting

Sveriges riksdag EU-upplysningen (om planerad vård)

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.