SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Förlängd livränta

Källa: Metall

Förlängd livränta gäller för försäkrad som var arbetsskadad vid årsskiftet 1995/96 d.v.s. vid tiden för övergången från gamla STP till Avtalspension SAF-LO. Försäkringen gäller för:

  • den som uppbar arbetsskadelivränta som samordnas med förtidspension den 31 december 1995 eller
  • den som var sjuk den 31 december 1995 och beviljas sådan samordnad arbetsskadelivränta i direkt anslutning till sjukperioden.

Den som uppfyller något av dessa villkor får ersättning i form av en s.k. förlängd livränta. Förlängd livränta betalas från och med den månad man fyller 65 år och är livsvarig.

Motsvarande gäller för KFO/LO området med årsskiftet 1996/97 som brytpunkt 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.