SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Inte nöjd med beslutet?

Om du är missnöjd med ett beslut som gäller bedömning och ersättning av en arbetsskada kan du överklaga beslutet.

Handlar beslutet om ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF), överklagar du hos försäkringskassan.

Handlar det om ersättning från trygghetsförsäkringen (TFA), överklagar du hos AFA Trygghetsförsäkring.

När du fick beslutet, fick du även information om vart du ska vända dig, vilka uppgifter som behövs etc. Behöver du hjälp att formulera dig, fylla i blanketter etc kan du få detta av din arbetsgivare, skyddsombudet eller försäkringsrådgivaren på din arbetsplats.

Så överklagar du

Beslut om ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF):

Om du är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan, gör du så här:

 1. Beslut som fattas av en tjänsteman överklagar du hos försäkringskassan.
  På försäkringskassan fattas då ett omprövningsbeslut.
 2. Om du fortfarande inte är nöjd kan du överklaga omprövningsbeslutet hos Länsrätten. Beslut som från början fattas av socialförsäkringsnämnden överklagar du direkt i Länsrätten.
 3. Länsrättens dom kan du överklaga i Kammarrätten. För detta krävs ett prövningstillstånd.
 4. Kammarrättens dom kan du överklaga i Regeringsrätten. Även här krävs ett prövningstillstånd.
 5. Regeringsrättens dom kan inte överklagas.

Överklaga inom 2 månader!

Du måste alltid överklaga beslutet/domen inom 2 månader från datumet du fick det från respektive instans.

Undantag

Även om 2 månader gått sedan du fick beslutet, kan du begära att försäkringskassan omprövar det om:

 • beslutet innehåller felaktigheter p.g.a. skrivfel, räknefel etc.
 • beslutet blivit fel eftersom det fattats på uppenbart felaktiga eller ofullständiga uppgifter
 • beslutet blivit fel eftersom det fattats med uppenbar felaktig rättstillämpning.

Beslut om ersättning från trygghetsförsäkringen (TFA):

Om du är missnöjd med ett beslut från AFA Trygghetsförsäkring, gör du så här:

 1. Begär en omprövning hos AFA Trygghetsförsäkring. En ny prövning görs.
 2. Det nya beslutet kan prövas hos TFA-nämnden. Nämnden är endast rådgivande men kan rekommendera AFA att ändra sitt beslut.
 3. I sista hand kan du klaga hos Skiljenämnden för AMF försäkringar . Skiljenämndens ledamöter är utsedda av arbetsmarknadens parter och har en opartisk ordförande. Skiljenämndens dom är bindande och kan inte överklagas.

Överklaga inom 6 månader!

Från det att AFA Trygghetsförsäkring har meddelat att man har tagit slutlig ställning till ersättning i ett ärende (det vill säga när sista beslut tagits och man har fastställt ersättningarna), har den skadade 6 månader på sig att överklaga till TFA-nämnden.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.