SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Bestämmelser om arbetsskada från och med 1 januari 2003

Ansökan om ersättning

För att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen måste en skriftlig ansökan lämnas till försäkringskassan. Av ansökan ska framgå vilken ersättning den sökande vill ha. Även i de fall en tidsbegränsad livränta redan är beviljad måste en ansökan om att få fortsatt livränta göras.

Detta ansökningsförfarande påverkar dock inte arbetsgivarens skyldighet att göra en anmälan om arbetsskada.

Särskild arbetsskadeersättning

Den som beviljas ersättning för inkomstförlust till följd av arbetsskada har också rätt till särskild arbetsskadeersättning. Denna består i kompensation för inkomstförlust som avser två sjukdagar (karensdagar). I vissa fall kan fler än två dagar kompenseras.

Livränta

Livränta kan beviljas när förmågan att skaffa inkomst genom arbete är nedsatt med minst en femtondel och nedsättningen är varaktig eller bedöms bli bestående under minst ett år.

Möjligheten att ompröva livränta som redan beviljats utökas t ex när lönen eller arbetstiden ökat.

Den som har livränta ska anmäla till försäkringskassan när saker som påverkar livräntans storlek inträffar.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.