SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Så här prövas en arbetsskada

Det är försäkringskassan som beslutar om du har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Och det är AFA Trygghetsförsäkring som beslutar om ersättning från TFA.

Anmälan om arbetsskada

Vem prövar vad?

  • Vid olycksfall och färdolycksfall prövar AFA Trygghetsförsäkring arbetsskadan direkt och beslutar om ersättning från TFA.
  • Vid arbetssjukdom och smitta måste först försäkringskassan som regel pröva och godkänna skadan innan AFA kan betala ut ersättning från TFA.

Försäkringskassan prövar
Försäkringskassan prövar enbart arbetsskador som medfört:

  • bestående inkomstförlust
  • kostnader för tandvård
  • kostnader för särskilda hjälpmedel
  • kostnader för sjukvård utomlands
  • dödsfall.

Hur går prövningen till?

Prövning av arbetsskada sker i två steg. Först ska man konstatera om den försäkrade har varit utsatt för olycksfall eller annan skadlig inverkan (arbetssjukdom)

För att avgöra om sjukdomen är en arbetsskada gör man en arbetsplatsutredning för att kartlägga vad som orsakat och medverkat till skadan. Arbetsplatsutredningen och den medicinska utredningen bildar tillsammans grunden för resultatet för prövningen.

Därefter ska prövning ske av samband mellan den försäkrades besvär och olycksfallet eller den skadliga inverkan i arbetet. Vid prövningen ska övervägande skäl tala för samband.

Är det en arbetsskada?

Prövningsgång

Om Försäkringskassan inte prövar

Om Försäkringskassan inte prövar din arbetsskada, kan AFA Trygghetsförsäkring i vissa fall utreda om du har rätt till ersättning från TFA. Detta gäller om du har en sjukdom som finns med på ILOs (International Labour Organization) lista över arbetssjukdomar och dessutom haft besvären i 180 dagar. 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.