SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Om stormen Gudrun hade drabbat trafikanter istället för skogsägare…

Tusentals svenskar upplever årligen mycket svåra trauman

Det kan bero på pga nära anhörigs dödsfall genom exempelvis självmord, sjukdomar och olyckor. Dessutom drabbas tusentals svenskar av trafikolyckor som ger bestående skador för resten av deras liv. Vi reagerar alla olika på dessa trauman, men alltför många av oss tvingas uppleva följdverkningarna av dessa fysiska och psykiska trauman ensamma utan stöd och uppmärksamhet.

 

Tusentals svenskar drabbas varje år av svåra inkomstförluster pga sjukdomar och skador, utan att de själva haft en rimlig chans att ekonomiskt eller juridiskt planera inför denna situation.

 

Tusentals trafikskadade svenskar utsätts varje år för upprepade kränkningar av försäkringsbolag, försäkringskassa, kommunala stödresurser och AMS, utan rimlig chans till upprättelse eller att få rätt i sakfrågan. Än mindre är möjligheten att få samhällets uppmärksamhet i form av medialt tryck eller medialt fokus, som tar sig an deras sak och problem.

 

Den 4 januari 2005 kunde vi läsa nedanstående artikel i Dagens Nyheter om den stora sorg som de stormskadade fortfarande genomlider.

 

Enligt tidigare tidningsartiklar, TV och radioinslag råkade många skogsägare ut för ekonomisk katastrof pga stormen och det faktum att de inte hade sin skog försäkrad. Dessa skogsägare hade tagit en kalkylerad risk genom att avstå från att teckna en försäkring som skulle kompenserat dem helt eller delvis för den ekonomiska skadan efter stormen. I ett TV inslag hade premien rört sig om några hundratals kronor per år. De flesta människor som råkar ut för svåra ekonomiska följder efter andra trauman har dock aldrig haft valmöjligheten att teckna eller avstå från försäkring.

 

Det skall inte uppfattas som om jag vill förringa det som de storm- eller tsunamidrabbade tvingas genomlida, men titta på artikeln nedan. Man kan enkelt byta ut ordet "skogsägare" mot exempelvis "trafikskadade". Artikeln är trots detta lika träffsäker i sin beskrivning och sann i den stora sorg, depression och saknad de drabbade upplever.

 

Flera olika media hade förresten snarlika artiklar i denna veva, vilket vid min efterforskning sannolikt berodde på pressmeddelande från den statliga Skogsstyrelsen.

 


[..] Stor sorg efter stormens härjningar

Många skogsägare trafikskadade kände sig nedstämda och ledsna efter stormen "Gudruns" härjningar, enligt en ny undersökning från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

 

Nästan en tredjedel av de stormdrabbade trafikskadadeskogsägarna kände ganska stor eller stor nedstämdhet och sorg i stormens spår.

 

Det framgår av en stor enkätundersökning bland mer än 700 skogsägare trafikanter i det mest stormdrabbade området: Småland och delar av Halland. Fyra hundra personer har svarat. Av dem som svarat uppger två tredjedelar att de bedömer förstörelsens omfattning på den egna ägorna hälsan som betydande.

 

Nästan var tredje svarande uppger att de har känt stor eller ganska stor nedstämdhet och sorg i stormens spår.

 

Många uppger också att händelsen har förändrat den egna självbilden. Nästan var fjärde ansåg att han eller hon förändrats som person efter stormens härjningar.

 

Några av dem som har besvarat frågorna i enkäten jämför till och med sin förlust med att förlora en människa.

 

- En del av dem som svarat gör det. Deras sorg måste man verkligen ta på allvar. Lika väl som man måste observera dödsrelaterad sorg och ha stödåtgärder i beredskap. Man ska inte tvinga på människor stöd, men jag anser definitivt att det ska finnas, säger Agneta Grimby som står bakom undersökningen.

 

Undersökningen visar att många fortfarande är i behov av professionell hjälp.

 

- Ett år senare ser jag att det fortfarande finns människor som sörjer den här förlusten och sitter med kvarvarande reaktioner som de inte gått igenom och fått hjälp med.

 

I någramånga fall har skogsägarna trafikskadade fått ekonomisk kompensation för förlorad skogarbetsinkomst. Men pengar kan inte ersätta allt.

 

- Ja, det hjälper ju en bit, men den emotionella biten finns det inga pengar som kan ersätta. Det är lite plåster på såren men de såren kan vara djupa.

 

Efter stormen upprättade Lantbrukarnas riksförbundVägverket en stormtelefon för trafikofferskogsbönder som ville ha någon att prata med.

 

- Det är värst för den äldre generationen. Det här är deras livsverk. De som tog sitt liv var i den åldern, säger Britt-Marie Johannesson som arbetar som så kallad "trafikofferbondekompis" på LRFVägverket.

 

- Det är många som har fått rent fysiska symtom på grund av stormen. De har hamnat på lasarettet för att de inte fixar det här. Sedan är det många som är allmänt nedstämda. Många har ju varit väldigt intresserade av sin skog hälsa men vill inte gå dit längre.

 

Bengt Salomonsson är en av de många trafikskadadeskogsägare som fick se sin skog hälsa förstöras av stormen "Gudrun". Han känner igen bilden av sorg och nedstämdhet.

 

- Det känns inte alls likadant att vistaspromenera  i området. Jag är sällan där över huvud taget.

 

Men stormen förde också med sig något gott.

 

- Vi fick ett barnbarn i oktober. Vi kallar henne för vår "stormunge".

Marcus Ålsnäs, DN [/..]


Källa: Artikel av Marcus Ålsnäs, införd i DN den 4 januari 2006, fritt översatt av Tomas Alsbro, WhiplashInfo

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.