SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Placebo och placeboeffekt

Svensk definition enligt nedanstående källor:

Svenska Akademiens ordlista

placebo [-seˈ-] s. -n preparat av läkemedelstyp (t.ex. i tablettform) utan verksamma beståndsdelar

Svensk ordbok 3

placeˈbo subst. placebon

preparat som skenbart är ett läkemedel men som i realiteten inte har ngn medicinsk verkan jfr placeboeffekt

Svensk ordbok 3

placeboeffekt subst. placeboeffekten placeboeffekter

rent psykologiskt betingad effekt av läkemedel till skillnad från den med. effekten: placeboeffekten hos lugnande och smärtstillande medel är förhållandevis stor

 

Daniel Carpenter, Department of Government vid Harvard University har skrivit en artikel med rubriken A SIMPLE MODEL OF PLACEBO LEARNING WITH SELF-REMITTING DISEASES som jag varmt rekommenderar.

Man vet idag inte den exakta mekanismen och fysiologin bakom placeboeffekten. Professor Martin Ingvar och hans grupp har med hjälp av PET-kamera kunnat visa att man kan påverka hjärnans eget smärtlindrande system med placebo, att det är de så kallade opiatreceptorerna som används, alltså samma som morfin och andra opiater påverkar

Forskning vid Ann Arbor och Princeton i USA har bl.a. visat att den förväntade smärtlindringen av en produkt orsakar fysiska förändringar i hjärnans svar på smärta.

Placeboeffekten tyder på ett mycket komplext samspel mellan sk psykologiska och fysiologiska funktioner. Man bör dock ha i åtanke att allt i grund och botten är fråga om biokemi, dvs olika biokemiska reaktioner som ytterst styr såväl känsloliv som somatik.

Många gånger hävdar försäkringsbolagens läkare påståenden som de inte kan styrka. Fram till för några år sedan menade den medicinska världen att nyfödda inte kunde känna smärta, att de neurogena smärtor som MS klagade över inte hade samband med sjukdomen MS, men i båda dessa exempel vet man idag att så är fallet. Man kan undra över hur dessa svårt MS drabbade bemöttes när de beskrev och klagade på smärtan. Hur hanterades detta av försäkringsbolagen?

Den medicinska vetenskapen kunde avfärda de smärtdrabbade MS patienterna med hänvisning till avsaknaden av sk evidensbaserad kunskap. Hur många med diagnosen MS som än redogjorde för den svåra neurogena smärtan eller hur stor procentuell övervikt man än kunde se i förhållande till den icke MS sjuka populationen så erkändes inte detta samband, beroende av den inte objektivt ännu styrkts.

(Med objektivt styrkt menas att man i olika kontrollerade försök eller studier visat på ett visst förhållande. Subjektivt menas att patienten beskriver ett förhållande.)

Se även Neurologi och försäkringsmedicin

Somatik:

Svenska Akademiens ordlista

som|at|ik|er [-aˈt-] s. -n; pl. = läkare för kroppsligt sjuka (motsatt: psykiater)

Svensk ordbok 3

somaˈtiker subst. somatikern somatiker

särsk. läkare som sysslar med kroppslig sjukvård i mots. till t.ex. psykiatriker

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.