Behandling av sömnapnéer och snarkningar kan minska risken att råka ut för trafikolyckor.

Det visar en studie som publiceras i julinumret av den medicinska tidskriften Thorax.
210 personer med en medelålder på 52 år och ett genomsnittligt kroppsmasseindex, BMI, på 35.5 behandlades med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). De som ingick i  studien hade sömnapnéer eller försämrad andning vid i genomsnitt 54 tillfällen per timme nattetid. Gruppen behandlades därefter med CPAP under minst tre år.

Forskarna studerade förekomsten av trafikolyckor med motordrivna fordon under en period tre år före CPAP-behandlingens början fram till tre år efter CPAP-behandlingens slut.

Resultatet visar att obehandlade personer råkade ut för trafikolyckor tre gånger så ofta som kontrollgruppen. När sedan behandlingen med CPAP sattes in sjönk frekvensen av olyckor ned till samma nivå som för kontrollgruppen. 

Forskarna menar att den ökade risken för trafikolyckor för personer som snarkar och har sömnapnéer elimineras om de får behandling med CPAP.

Källa: Thorax 2001;56:508-512 ( July )

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.