SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hur uppstår whiplash


Whiplash eller pisksnärt är en beteckning på en skademekanism - det är inte en egentlig diagnos (ännu!). Skadan beskrev första gången av en marinläkare i USA som intresserade sig för frågan varför så många hangarpiloter drabbades av nacksmärtor som inte kunde objektivt dokumenteras. Han hette Crowe och beskrev fenomenet redan 1928.

Nedan visas två länkar som mer beskriver hur whiplash uppkommer samt dess mekanism (mycket bättre än vad vi själv skulle kunna beskriva det)


Folksams forskningssida!

Detta skriver Folksam på sin egen hemsida under rubriken "Forskning / Whiplash".

Det är ju då märkligt att försäkringsbolagens läkare har så svårt att ta till sig denna forskning och kunskap själva.


Starkare bilstolar har orsakat fler nackskador

De flesta typer av personskador har minskat på senare år, men nackskadorna (whiplash) har blivit allt vanligare och utgör ca 60 % av de skador i bil som leder till bestående men.

Starkare stolar i nyare bilmodeller är en av orsakerna till ökningen, vilket Maria Krafft, forskare på Folksam, pekat på i sin doktorsavhandling (oktober 1998).

De flesta som får nackbesvär efter en bilolycka, blir av med besvären inom någon månad. I vart tionde fall blir besvären bestående och i Sverige handlar det om cirka 1.500 personer per år.

Kvinnor är betydligt mer utsatta än män, för dem är risken dubbelt så stor.

En av förklaringarna till ökningen är att biltillverkarna har byggt allt starkare bilstolar, eftersom problemet tidigare var att bilstolarna kunde kollapsa vid en olycka. Men med de starkare stolarna överförs en större del av accelerationskraften på de åkande och antalet nackskador stiger.

Därför är också risken för nackskada oftast större i bilmodeller utvecklade på 90-talet än i äldre årsmodeller. Det gäller nu att konstruera stolar som kan ge efter, men utan att helt kollapsa.

Dragkrok

Eftersom accelerationskraften påverkar risken för nackskada, ökar risken för nackskador vid påkörning bakifrån om bilen är utrustad med dragkrok. Infästningen av dragkroken gör bilens konstruktion styvare och minskar därmed deformationszonen.

Nackskador vid frontalkollisioner

När det gäller nackskador vid frontalkollisioner har Folksam Forskning kommit fram till förbättringar av bilbältena. Ju snabbare bilen bromsas upp precis när den åkande träffat bilbältet, desto kraftigare blir påfrestningen på nacken.

För att lindra den här typen av skador skulle man behöva utveckla bältessträckarna så att de sträckte bältet tidigare, helst innan krockögonblicket (exempelvis när man trycker på bromspedalen eller genom en sensor som känner av avståndet till andra bilar).

wipsm2.jpg (6108 bytes)

wipsm3.jpg (6072 bytes)


 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.