SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Inflammerade nerver orsakar ischias

Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet

Doktorsavhandling

Denna avhandling visar att diskbråcksvävnad kan orsaka nervinflammation.

Nervinflammationen visade sig möjlig att förhindra med hjälp av anti-inflammatorisk medicinering.

Ischias orsakat av diskbråck är ett mycket vanligt tillstånd som orsakar, ofta långdragna, problem med smärta och påtvingad inaktivitet. Även om man känt till sambandet mellan diskbråck och ischias sedan 30-talet, är kunskapen om de bakomliggande orsakerna begränsade.

I avhandlingen presenteras data som visar att vävnad ifrån disken (mellankotskivan) kan orsaka en inflammatorisk reaktion i ryggens nerver när diskens ringformade kärna brister och det gelatinösa innandömet (nucleus pulposus) läcker ut, det som i dagligt tal kallas diskbråck. Till skillnad från tidigare, då man ansett att ischiassmärtan främst är orsakad av en nervinklämning orsakad av diskbråcket, vet man således nu att det även uppstår en inflammation i den utsatta nerven. Data från avhandlingen visar också hur inflammationsframkallande ämnen kan transporteras från diskbråcket till nervens inre och att man genom tidig behandling i experimentella system kan bromsa utvecklingen av nervskadan genom användning av anti-inflammatorisk medicinering.

Avhandlingen visar sålunda dels att vävnad från diskarna kan orsaka en inflammation i ryggens nerver och dels att denna inflammation tycks gå att motverka i ett tidigt skede. Detta ger en ökad förståelse för bakgrunden till ischias-smärta och även en förhoppning om framtida nya, läkemedelsbaserade, behandlingsmetoder för ischias.

---

Leg. läkare Gunnar Byröd, tel: 031/ 342 10 00, fax: 031 / 82 35 84, e-post;

gunnar.byrod@medfak.gu.se

Handledare: Docent Kjell Olmarker, tel: 031 / 342 35 35

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet, avd. för ortopedi och avd. för reumatologi 

Avhandlingens titel: Effects of nucleus pulposus on nerve root circulation and function - Morphologic and functional studies in an experimental model using porcine spinal nerve roots

Avhandlingen försvarades fredagen den 22/9 2000

---

Petra Ljung, Besöksadress: Medicinaregatan 16, Postadress: Box 400, 405 30

Göteborg, telefon 031-773 35 77, mobil 0708-77 33 57, fax 031-82 58 92,

e-post Petra.Ljung@medkan.gu.se

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.