SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Forskningsprojekt vid Ume?Universitetssjukhus


Forskningsprojekt

SOCIAL FORSKNING ? EN DEL AV TRAFIKMEDICINEN:

FAMILJ ? MASSMEDIA - FUNKTIONSHINDER

Detta ? tre fr?or som ing? i tre olika forskningsprojekt vid Olycksanalysgruppen. Samtliga projekt har inletts under ? 1998. Projektnamnen ? f?jande:

"Social rapportering och bevakning av trafikskador och trafiks?erhet i svenska massmedia ?en 1994-1998". Attityder och uppfattningar om ett folkh?soproblem hos journalister och h?so- och sjukv?dspersonal". Projektet st?s av V?verket och Svensk Trafikmedicinsk F?ening. En l?obok i krisjournalistik f? v?dutbildning och journalistutbildning ? under utarbetande.

"Sociala konsekvenser f? anh?iga till whiplashskadade". Projektet st?s av V?verket.

"Funktionshindrades trafiks?erhets- och olycksfallssituation p?lokal, regional och nationell niv? Ett forskningsprogram". Projektet st?s av V?verket och CTRF (Cancer- och Trafikskadades Riksf?bund).

De tre projekten genomf?s av PD J?gen Lund?v, forskare vid Olycksanalysgruppen, AKMC, NUS.

J?gen Lund?v har disputerat p?en doktorsavhandling i ?net socialpolitik med inriktning mot handikapp och trafikskador. Hans avhandling har titeln: "F?m?a till v?f?d. Trafikskadades upplevelser och liv ? ett drama om bem?tring" (Stockholm: Bokf?laget T. Fischer & Co, 1998, Socialpolitiska institutionen, Helsingfors universitet). Tidigare utgivning ?; "Det finns dom som har det v?re. Samspel, gemenskap och livsgl?je i kamp mot sm?ta och sv?a trafikhandikapp" (Stockholm: Sveriges Radios F?lag, 1995).

Nyfiken p?mera? Kontakta J?gen Lund?v, AKMC, NUS.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.