SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Länsförsäkringar är inte bättre eller sämre mot sina kunder än andra försäkringsbolag.

Den 25 augusti 2000 kunde vi läsa i Dagens Nyheter om att Länsbolaget vägrade ersätta en misshandlad kvinna med motivering att hon är färgad. De påstår också att hon var berusad.

OBS Länsbolaget backar OBS

Kvinna hade en olycksfallsförsäkring med överfallsskydd. Så här skriver DN om motiveringen:

Enligt Länsförsäkringars ombud Anund Österlund har hon ingen rätt till ersättning, eftersom hon var lätt alkoholpåverkad när hon misshandlades. Dessutom hänvisar han till hennes hudfärg. "Mie Jagne var dessutom särskilt utsatt på grund av sin hudfärg eftersom det förekommit okvädingsord riktade mot henne", heter det i protokollet från domstolsförhandlingarna. Anund Österlund menar att hon därför inte kan få ersättning "eftersom Mie Jagne utan skälig anledning har utsatt sig för risk att skadas".

Det är så att man fullständigt baxnar!

Man kan konstatera att Länsbolaget tillhör de försäkringsbolag som testar gränserna för hur mycket den svenska lagen kan skydda försäkringskunderna mot försäkringsbolagens motvilja att betala ut avtalsenlig ersättning.

I det fall ett försäkringsbolag vägrar utbetala försäkringsersättning uppstår en tvist mellan den försäkrade och försäkringsbolaget. Den skadelidande har att välja mellan att acceptera att inte få ersättning eller att hävda sin rätt till ersättning. Enligt gällande lagstiftning åvilar det  den skadelidande att i en rättstvist visa att rätt till ersättning föreligger.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.