SEB

"SEB Trygg Liv - Din partner för ett tryggt liv"

Så skrev SEB Trygg Liv på sin hemsida.

Vidare skrev de:

"SEB Trygg Liv arbetar sedan länge med att skapa ekonomisk trygghet genom försäkringar och andra trygghetslösningar."

Vi som har och har haft försäkringar hos dem vet vad deras trygghet vill säga den dagen vi behöver nyttja det försäkringsskydd vi betalt för.

"SEB Trygg Liv - Din partner för ett tryggt liv"

- Försöker de få oss att tro. Våra erfarenheter av SEB visar på andra tongångar. Att bankerna är hårt kritiserade för sitt oligopol och cyniska sätt att låta oss kunder betala för att vi via IT hjälper till att sänka deras kostnader - det känner de flesta till.

Jag kommer att i detalj diskutera och beskriva deras sätt att via försäkringsverksamheten samspela med sakkunnigläkare, person- och trafikskadenämnden.


"Affärsidé"

Vi skapar trygghet i en oviss framtid ..."

säger SEB Trygg Liv. Den tryggheten leder nu till att de tvingar oss från vårt hem sedan 23 år. trots pågående tvist om försäkringsersättningar efter trafikolycka. SEB Trygg Liv är efter samgåendet mellan SEB och Trygg Hansa koncernen min i särklass största motpart vad gäller mina försäkringsersättningar.