SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Cervikal rizopati, cervikalt diskbråck

Rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga

Vid fysiskt lätta arbeten utan större belastning på nacke och halsrygg kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 4 veckor

Vid fysiskt tunga eller belastande arbeten som skapar besvär kan arbetsförmågan vara helt eller delvis nedsatt i upp till 7 veckor eller längre i väntan på åtgärder.

Symtom, prognos och behandling

Cervikal rizopati avser smärtor i halsryggen som strålar ut i en eller båda armarna. Detta orsakas av påverkan på nerverna i halsryggen. Behandlingen är medicinsk, sjukgymnastisk och i vissa fall kirurgisk. Patienter som utvecklat besvär av kronisk karaktär kan ha återkommande akuta besvär. Dessa kan uppträda utan något direkt samband med belastning.

Förväntad konsekvens för funktionstillstånd

Nervpåverkan i halsryggen kan ge nedsatt muskelkraft och känselrubbningar i armar och händer samt även balansrubbningar. Mycket svåra smärtor kan påverka sömnen och den kognitiva funktionen (exempelvis koncentrationsförmågan).

Bedömd tid för återvunnen funktion samt tid för normal läkning

I lindriga fall kan symtomen gå tillbaka inom 1–2 månader. Patienter med kvarstående symtom kan utveckla en tilltagande nedsättning av muskelkraften i armar och händer. I de svåraste fallen kan smärtor och symtom pågå under flera månader.

Behov av tidiga insatser. Särskilda överväganden och åtgärder

Bedöm arbetssituationen och belastningen på halsryggen tidigt och åtgärda problemen. Diskbråck i halsryggen behöver inte innebära att patienten har cervikal rizopati. Det är den kliniska bilden och hur besvären påverkar funktionsförmågan som är avgörande.

Åtgärder vid sjukfall som inte avslutats inom ramen för rekommendation

Långvariga nackbesvär är ibland förknippade med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade problem. Det är därför viktigt att gå igenom patientens arbetsplatsförhållanden och psykosociala situation. Ompröva diagnosen och behandling om sjukdomen inte blir bättre inom 4 veckor.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.