SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Etik & Moral

Definitioner


Etik:

Norstedts stora svenska ordbok

etiˈk subst. ~en

läran om (god) moral SYN sedeläraetisk; normativ ~; den kristna ~en

Norstedts svenska synonymordbok

etik moralfilosofi, jfr moral 2, etiskt system, moralteologi; värderingsfilosofi


Moral:

Norstedts stora svenska ordbok

moraˈl subst. ~en ~er

1 uppfattning om rätt och orätt som styr värdering av handlingar allmänt rådande el. individuell: moralbegrepp; moralpredikan; affärsmoral; pliktmoral; naturlig och allmänmänsklig ~; sambandet mellan religion och ~; predika ~ och goda seder; hans ~ var av den gammaldags sorten

spec. om normer för sexuell samlevnad den gamla ~en tillät inte sexuellt umgänge utanför äktenskapet

äv. förmåga att handla i enlighet med allmänt accepterade regler för rätt och orätt de äldre försökte skydda flickornas ~; han saknar totalt ~

2 (kollektiv) andlig styrka som kan tillgodogöras i kampsituation: kampmoral; stridsmoral; truppens ~ är god

3 djupare lärdom som kan erhållas av berättelse e.d.; ofta av sedelärande slag SYN sensmoral sagans ~ är att man inte skall förhäva sig

Norstedts svenska synonymordbok

moral

1 sedlighet, dygd, sed, sedlig hållning el. halt; tukt, anständighet 2

2 sedelära, morallära, dygdelära, pliktlära, etik, morallag, sedelag, sedebud; sedliga grundsatser

3 stridsmoral, stridshumör, obruten motstånds- el. stridsvilja, tapperhet, disciplin

4 sedeförmaning(ar), moralpredikan, mores

5 sensmoral, moralisk lärdom, sedelärande slutsats el. innebörd 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.