SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Forskarens etik

Forskningsetik

En forskares arbete regleras av mer eller mindre tvingande regler och föreskrifter. Man kunde ändå säga att forskarens eget etiska ansvar i en mening utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Som den senaste statliga utredningen om forskningsetik påpekade så måste forskningsetisk reflektion vara en naturlig del av forskningens vardag (SOU 1999:4).

Så skriver man inom CODEX som drivs av Forskningsprogram i Biomedicinsk Etik vid Uppsala Universitet med stöd från centrala svenska forskningsfinansiärer

Regler och riktlinjer för forskning är en av underrubrikerna

Sverige är ett av få i-länder som fortfarande menar att etik inom forskning är forskarens eget ansvar. Inom de flesta andra i-länder har man lagstiftat om etik inom forskningen. Nu tvingas Sverige att lagstifta pga vårt medlemskap i EU. 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.