SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Rätten att förflytta sig med bil hotad

Pressmeddelande 15 november 2001

Idag uppvaktas riksdagens socialutskott med krav om mer pengar för bilstöd till personer som har svårt att förflytta sig eller att anlita allmänna kommunikationer. Personer med laglig rätt till bilstöd får efter augusti inte några pengar. Då kommer 2002 års anslag för bilstöd att vara slut, enligt Riksförsäkringsverkets beräkningar.

- Vi förutsätter att riksdagen kommer att höja anslaget när budgetpropositionen behandlas, säger Berndt Nilsson, ordförande i Handikappförbundens samarbetsorgan. Dessutom behövs nya regler för bilstödet, de som gäller idag leder till ojämlikt och orättvist stöd. Inte minst behöver beloppen höjas, vilket inte skett sedan början av nittiotalet.

Regeringen föreslår att bilstödsanslaget för år 2002 ska vara 164 miljoner kronor, pengar som enligt Riksförsäkringsverkets prognos är slut vid augusti månads utgång. Enligt förordningen om bilstöd kan stödet bara betalas ut inom ramen för beviljat anslag. Anslag som varit slut före årsskiftet de senaste fem åren. I år stoppas utbetalningarna i november.

- Bilstödet grundas på en rättighetslagstiftning och att en förmån av detta slag inte kan betalas ut på grund av att det saknas medel för ändamålet är orimligt, menar Berndt Nilsson.

Orättvisa regler - några exempel 

  1. Bilstödet gäller i sju år i taget och förutsätter en varaktig funktionsnedsättning.

  2. Personer med nedsatt rörelseförmåga i många kortare perioder, t ex på grund av reumatism, har svårt att få bilstöd trots stort behov.

  3. Är du över 50 år och arbetslös får du inget bilstöd utan förvisas till färdtjänsten. Det är orättvist och tveksamt om detta är lönsamt ur samhällsekonomisk synpunkt.

  4. Är du över 50 år och beroende av assistent får du inte heller bilstöd, du måste kunna köra själv. Detta strider mot tankarna i lagen om stöd och service som avser att ge människor med omfattande funktionshinder största möjliga självbestämmande.

  5. Den som behöver ta sig in i bilen sittande i rullstol måste ha en störe bil, så kallad van, som är dyrare än andra bilar. I sådana fall krävs en rejäl höjning av bilstödet.

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.