SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

RTP symposium i Västerås


Lokalavdelningen Västerås Bergslagen ordnade ett symposium om whiplashrelaterade skador i oktober 1999.


Vestmanlands Läns Tidning (VLT) skrev i en artikel om symposiet.

Referat av artikeln

Rubriken på artikeln var "Kunskap om whiplash saknas ofta bland läkare, personal på försäkringskassan och försäkringsbolagen. Och den som får en så kallad pisksnärtskada möts ofta med misstro".

Professor och chefsöverläkare Bo Levander från Jönköping och professor Björn Gerdle, chefsöverläkare vid smärt- och rehabkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping berättade om sina erfarenheter om skadorna art och de kroniska besvär som patienten ofta får leva med.

Dr Göran Lind från Västerås upplyste om den rehabilitering som ofta är nödvändig för att patienten skall få ett bättre liv.

Enligt dr Göran Lind är whiplash ett osynligt handikapp som kan kvarstrå hela livet, vilket skiljer whiplash från andra nackproblem. Whiplashskador ger nästan alltid konstant huvudvärk. Andra vanliga problem är ögonstörningar, hörselproblem, yrsel, domningar och sömnstörningar. Andra problem kan vara koncentrationssvårigheter och minnesstörningar.

Enligt föreningens ordförande har många yrkesgrupper som medlemmarna kommer i kontakt med en skrämmande okunskap om whiplash. Hon poängterade att de besvär som whiplashskadade drabbas av är vetenskapligt fastslagna och att det är vad föreningen vill upplysa om.

Enkät

I artikeln redovisas också en enkät som föreningen genomfört. Man säger där bland annat att de flesta whiplashskadade drabbats i trafiken. Skadorna upptäcks sällan på vanlig röntgen och många skadade upplever att de inte tas på allvar när de beskriver sina besvär.

I enkäten hade 168 whiplashskadade svarat på frågorna. Sammantaget ger enkäten en dyster bild av de skadades kontakter med sjukvården och myndigheter.

  • 48 % är missnöjda med mottagandet hos sjukvården
  • 55 % anser att de inte fått en bra förklaring om skadan
  • 31 % upplever att försäkringskassan inte tror på patienten
  • 50 % upplever att försäkringsbolagen misstror skadan
  • 12 % får ingen förståelse från sin läkare
  • 48 % anser sig blivit illa, eller mindre bra behandlade av sin läkare
  • 96 % tycker att skadan har påverkat det sociala livet

Tyvärr har inte VLT något sökbart artikelarkiv som vi kan länka till. Det tar lite tid för speciellt landsortspressen att anpassa sig till dagens IT-teknik.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.