SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Stöd till trafikskadade efter olyckan.


Att en trafikskadad behöver stöd från olika håll känner vi alla till. Likaså att det sociala skyddsnätens nedmontering slagit hårt, speciellt mot de trafikskadade som fått bestående men. Det är därför synnerligen viktigt att handikapporganisationer såsom bl.a. RTP engagerar sig för de skadade.

Som framgår av forskaren Jörgen Lundälvs forskning, presenterad bl.a. i boken "Förmåga till välfärd", Fischer & Co, 1998, ISBN 91-7054-8706, är inte handikapprörelserna särskilt framgångsrika när det gäller att tillfredsställa trafikskadades informationsbehov.

Lika anmärkningsvärt är att myndigheter i så låg grad informerar skadade om sociala rätigheter - endast vid drygt 9% av fallen!

Nedan visas två resultat av J. Lundälvs forskning


Diagram 1

Aktörer som informerat trafikskadade om sociala rättigheter.

Diagram 2

Vad har handikapporganisationerna betytt efter trafikolyckan?

Av diagram 2 framgår att nära hälften av de trafikskadade inte är med i någon handikapporganisation.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.