Åter till Startsidan!

WHIPLASHSKADADES RÄTTSFÖRENING / REDAKTION KANSLI
Box 10166, 434 22 Kungsbacka.  Besöksadress. Järnvägsgatan 10 A, Kungsbacka
Telefon 0300 70716, 70718. Telefax 0300 70719
 e-mail: wrf@swipnet.se
Postgiro 645 69 23-9.  Kansliets öppettider: Månd-Torsd 10.00-14.00

 LINKÖPING

Lördag den 21 okt. 2000 mellan 12.00-18.00

Linköpings sjukhus C-huset Berceliussalen

 PROGRAM:

Först en inledande information om WRF och därefter föredrag av

Dr. Thomas Thimander Stockholm:
Allmänt om WAD

ca 13.00 Paus 15 min

Doc. Lars Ödkvist Linköping
Yrsel och balansproblematik

ca 14.00 Paus 15 min

Adv. Pontus Svinhuvud Katrineholm
Samband, process och preskription

ca 15.00 Paus 15 min

ca 15.15

Våra föredragshållare svarar på frågor

ca 1615-16.30 mötets avslutande

WRF möten är som vanligt gratis och alla är

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA