SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Varning för ACE Olycksfallsskydd

med Multi Villkor nr S75C-351 2007.01.01

Undantagen är så omfattande att jag är tveksam till om någon utbetalning pga försäkringsfall (ett ersättningsbart olycksfall) över huvudtaget kan äga rum.

12.  INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
Försäkringen gäller inte för:

12.1.        Olycksfallsskada som orsakats av smitta av bakterier eller virus.

12.2.        Olycksfallsskada som orsakats av sjukdom eller utlösning av latenta sjukdomsanlag, även om sjukdomen har uppstått eller förvärrats vid ett olycksfall.

12.3.        Olycksfallsskada som orsakats av sjukdom eller där sjukdomen förvärrat olycksfallets följder.

12.4.        Olycksfallsskada som orsakats av användning av mediciniska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranlett av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring.

12.5.        Olycksfallsskada som den försäkrade orsakat genom egen brottslig handling.

12.6.        Olycksfallsskada som inträffar när den försäkrade varit verksam som besättningsmedlem under en flygning med flygplan, helikopter och liknande.

12.7.        Olycksfallsskada som den försäkrade avsiktligt eller genom grov oaktsamhet ådragit eller tillfogat sig.

12.8.        Olycksfallsskada som den försäkrade tillfogats då den var påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska medel eller läkemedel som missbrukats om den försäkrade inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och skadan.

12.9.        Olycksfallsskada som kan anses vara beroende av krig eller politiska oroligheter och som drabbar den försäkrade, då denne vistas i område där sådana förhållanden råder. Utbryter kriget eller oroligheterna medan den försäkrade vistas i området gäller försäkringen under de tre första månaderna under förutsättning att den försäkrade inte deltar i kriget eller oroligheterna.

12.10.    Olycksfallsskada förorsakad av deltagande i terroraktioner, upplopp eller sabotage.

12.11.    Olycksfallsskada till följd av atomkärnreaktion, t ex kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktiv strålning.

12.12.    Olycksfall som inträffar under deltagande eller träning i:

12.12.1.          Professionell sport

12.12.2.          Boxning, brottning, judo, karate eller därmed jämförlig idrottsutövning

12.12.3.          Ridsport, såsom t.ex. kapplöpning till häst, fälttävlan, terrängritt och hästhoppning

12.12.4.          Sport eller fritidsaktivitet som utförs i luften, såsom t.ex. drakflygning, segelflygning, ballongflygning, fallskärmshoppning, glidflygning, hängflygning, parachuting, paragliding eller bungy-jumping

12.12.5.          Hastighetstävling, utom till fots

12.12.6.          Dykning eller undervattenssimning med någon typ av utrustning för andning

12.12.7.          Bergsbestigning, bergsklättring, isklättring, glaciärklättring, grottklättring eller grottforskning eller liknande aktivitet.

12.12.8.          Vintersport, såsom t.ex. utförsåkning utanför pist, backhoppning, bobsleigh, rodel eller skeleton.

12.13.    Olycksfall som inträffat när den försäkrade varit verksam som besättningsmedlem under flygning med flygplan, helikopter och liknande.

12.14.    Graviditet, förlossning, missfall, abort samt komplikationer som uppstår från någon av nämnda situationer.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.