SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

AFA Försäkring

"AFA-försäkringarna är avtalsförsäkringar som bestäms i kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden. Det är en del av anställningsavtalet och är den vanligaste anställningsförmånen. Avtalsförsäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist,  dödsfall och arbetsskada.  Mer än tre miljoner människor omfattas av minst en av våra försäkringar. Syftet med försäkringarna är att ge dig en extra trygghet som tillägg till de lagstadgade försäkringarna. Alla anställda försäkras på lika villkor, utan åtskillnad och utan hälsoprövning" (Källa: AFA)

Fackförbunden avtalar således med Svensk Näringsliv (fd SAF) om vissa försäkringar. Premien för detta betalas av varje enskild fackmedlem genom minskat löneutrymme. Avtalsparterna (fack+arbetsgivare) har beslutat att dessa försäkringar skall skötas av det gemensamt ägda bolaget AFA.

Trots att AFA ägs av facken tillsammans med Svensk Näringsliv är det inte mycket mening med att klaga hos sitt fack om AFA trilskas när du behöver nyttja försäkringarna. I bästa fall hänvisas du till LO-TCO Rättsskydd för att få hjälp.

"Vi är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Sedan 1971 har vi haft över 40.000 ärenden, varav de flesta är arbetsskador. Vi har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen." Källa: LO-TCO Rättsskydd

De fortsätter:

"För att få hjälp av våra jurister måste du ansöka om facklig rättshjälp. Medlemmar i LO- och TCO-förbund kan få  rättshjälp för alla tvister som rör arbetet om det finns en rimlig chans att vinna. Förbundet betalar då rättegångskostnaderna. Vi är normalt ombud i domstolen, men vissa TCO-förbund har egna jurister.Tvisten ska ha en anknytning till arbetet och kan exempelvis röra tvist om lön, anställningsskyddstvister, rätt till arbetsskadeersättning eller sjukersättning och brott som har samband med arbetet.  
Klubben, avdelningen eller  arbetsplatsombudet  hjälper  till  med ansökan. Vi kan inte hjälpa till innan förbundet beviljat rättshjälp.
Om Du inte har adressen till ditt förbund kan du gå till länkar där samtliga LO och TCO-förbunds hemsidor kan nås."

Sveriges arbetare och tjänstemän skall alltså anlita fackens egen juristbyrå för att tvista mot fackens eget försäkringsbolag! Snacka om jäv! I båda ändarna tjänar facken på karusellen. 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.