SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Nekad försäkringsersättning

Under denna del av hemsidan kommer ni att se exempel på hur avböjanden eller nekanden från försäkringsbolagen av ersättningsanspråk efter skador kan se ut - hur de formulerats och på vilka grunder avslagsbesluten fattats.

Försäkringsbolagen grundar sina avslagsbeslut på sina försäkringsläkares utlåtanden.

Vi visar detta för att ni skall få se att det förekommer nonchalans, samt på hur bristfälliga grunder avslagsbeslut kan fattas. Jämför sedan dessa med de etisk riktlinjer varje försäkringsbolag påstår sig arbeta efter.

En del avslagsskrivelser är rena skräckexempel!

Håll tillgodo - det är bara klicka här så kommer Du till det första exemplet!

Den docent som uttryckt sig så som framgår av avslagsbeskeden som Du hamnar på om Du klickar ovan, lär enligt våra källor dra in drygt 2 miljoner kronor i sitt eget ägda aktiebolag - han har också en tjänst vid Sophiahemmet i Stockholm där han arbetar 4 dagar i veckan enligt uppgifter som kommit oss till del.

Vart skickar då Skandia sina personskadade kunder för en så kallad "opartisk sakkunnigutredning"? - Jo till Sophiahemmet! Skandia är för övrigt delägare i Sophiahemmet. De äger 37 500 andelar av Sophiahemmet till ett bokfört värde av 7,5 Mkr enligt årsredovisningen för 2002.

Seriöst? -Tja, vad tycker Du? Vi anser att det är högst anmärkningsvärt och enligt våra mått på opartiskhet är det oförenligt med sådana kopplingar mellan försäkringsbolag och sakkunnigläkare. Vad anser Finansinspektionen?

Riksdagens ledamöter går till Sophiahemmet om de blir sjuka, skadade eller för att genomgå hälsokontroller.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.