SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringsbolagen reglerar inte skador längre!

Vem skulle acceptera att köpa en vara men inte få den levererad?

Det är den verklighet försäkringskunderna lever i dagligen. Och myndigheterna gör ingenting!

Varje år betalar försäkringskunder premier i förskott för att skydda sig ekonomiskt vid eventuella skador.

En försäkring är en vara som skall levereras först när en skada har skett. Som bevis på att kunden har en giltig försäkring får kunden ett försäkringsbrev - ett kvitto på att kunden är försäkrad.

Varan består av flera delar som sammantaget skall tillse att kunden får ersättning enligt avtalet mellan kunden och försäkringsbolaget. I varan ingår bl.a. tjänsten att reglera skadan i enlighet med bl.a. Konsumentförsäkringslagen. Där sägs bl.a. att en skada ska regleras skyndsamt och med iakttagande av den ersättningsberättigades intresse. I lagen finns inte angivet antal dagar, men försäkringsbolaget ska vara aktiva i skaderegleringen.

Dessutom sägs att ersättning ska betalas ut senast en månad efter det kunden lagt fram den utredning som kan begäras av denne. Kravet på vad som kan begäras av kunden har satts lågt i avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden.

Om försäkringsbolaget inte betalar ersättning till kunden inom en månad har denne rätt till dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är diskontot + 8 procent.

Varan är mao delvis reglerad i lag och rättspraxis. Detta för att öka kundens trygghet vid eventuella skadehändelser.

Men vad gör man om försäkringsbolaget inte ens levererar den primära tjänsten att bedriva en aktiv skadereglering? Detta är en situation som allt fler ställs inför.

Alla de som i WhiplashInfo framfört klagomål på försäkringsbolagens brist på - och i allt för många fall en total frånvaro av skadereglering indikerar att försäkringsbolagen inte prioriterar skaderegleringen -  själva kärnan i den vara du som kund betalt premier för!

Att döma av den mängd klagomål som framförs kring detta problem för försäkringskunderna ifrågasätter jag om bolagen verkligen skall få ha kvar sin respektive rätt att sälja försäkring. De bedriver de facto en systematik

Det är som att köpa en bil kontant och att bilföretaget har din bil på bilföretagets parkering - men företaget vägrar under många år att lämna ut bilen till dig. Vem skulle acceptera det?

 

 

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.