SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkring och genteknik

 

Försäkring och genteknik
Ingen försäkringssökande förhindras på grund av resultatet av en genetisk undersökning att skaffa ett gott försäkringsskydd för sig och sin familj.
Sveriges Försäkringsförbund och staten har slutit ett avtal enligt vilket förbundets medlemsbolag förbinder sig att inte införa krav på att försäkringssökande ska gå igenom en genetisk undersökning för att få teckna eller utöka försäkring.
I avtalet ingår också att försäkringsbolagen, om den försäkringssökande av andra skäl har genomgått en genetisk undersökning, inte frågar efter eller beaktar information från sådana undersökningar om det gäller försäkringar som kan ge engångsbelopp upp till 15 prisbasbelopp (dvs idag 546 000 kronor) eller årliga utbetalningar på upp till ett prisbasbelopp (f n 36 400 kronor) per år. Försäkringsbolagen förbinder sig även att inte undanta någon sjukdom, förutom utifrån en på symptom grundad bedömning, från utbetalning av försäkringsersättning. Avtalet avser liv- och sjukförsäkring, men inte barnförsäkring, tjänstegruppliv- eller avtalsgruppsjukförsäkring.
För försäkringar som gäller så höga belopp att de i avtalet fastställda gränserna överskrids har försäkringsbolagen rätten – och skyldigheten gentemot övriga försäkringstagare – att göra en bedömning av risken utifrån alla fakta som är kända av försäkringstagaren.
Försäkringsförbundet ska inrätta en prövningsnämnd, som kan rekommendera omprövning i de fall en försäkringssökande är missnöjd med försäkringsbolags hantering av genetisk information.
Staten åtar sig att se till att utvecklingen inom medicinsk och klinisk genetik fortlöpande följs och allsidigt belyses av ett offentligt organ.
Avtalet mellan staten och Försäkringsförbundet gäller från den 1 juli 1999 och till och med den 31 december 2002. Det förlängs sedan med två år i taget, om det inte sägs upp. Avtalet ersätter en tidigare branschöverenskommelse, med i stort samma konstruktion som avtalet, men med lägre beloppsgränser.
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.